Дзвоніть (06267) 4-27-71

Методичні рекомендації щодо дистанційного навчання на час карантину


Методичні рекомендації щодо дистанційного навчання

на час карантину

У зв’язку з карантинними заходами заклади освіти, а також і ДНЗ «Дружківський ПЛ» перейшов на навчання здобувачів освіти дистанційно. Рекомендовано МОН України, НМЦ ПТО у Донецької області:

 1. організувати розробку проведення занять за допомогою дистанційних технологій, керуючись Положенням про дистанційну освіту (Наказ МОН України № 466 від 25.04.2013 р.) на період запровадження карантину;
 2. розміщувати на офіційному сайті ліцею у розділі «Для здобувачів освіти» завдання, матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників, навчальних посібників, відео та онлайн уроки (наприклад канал YouTube), а також використовувати відповідні можливості програмного забезпечення особистих смартфонів, айфонів здобувачів освіти;
 3. Педагогічним працівникам для можливого подальшого звітування проводити фото або відео фіксацію проведених дистанційних занять, зберігати і розповсюджувати їх у відкритому Інтернет-просторі на індивідуальних сайтах, веб-сторінках та сайтах ліцею

Для організації ефективного дистанційного навчання пропонуємо педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О скористатися базовими ресурсами та інструментами, які є у відкритому доступі Інтернет-простору, а саме:

 1. Он-лайн платформи для самоосвіти із системними курсами (потрібна індивідуальна реєстрація):
 1. Інструменти для спільної роботи:
 • https://www.mentimeter.com/ (провести контрольні роботи, зрізи знань, тести й оцінювання в ігровій формі);
 • https://onlinetestpad.com/ua (конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань та сотні готових матеріалів);
 • https://learningapps.org/ (готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань);
 • https://www.classdojo.com/uk-ua (організувати навчальну групу в працюючу спільноту з елементами гейміфікації);
 • https://www.edmodo.com/ (освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися викладачам та учням).
 1. Для контролю засвоєння знань рекомендуємо використовувати онлайн сервіси: GOOGLE форми, CLASSMARKER, СLASSTIME, MOODLE тощо.
 2. Для надання індивідуальних чи групових консультацій з предметів використовуйте програми онлайн зв’язку Skype, Vider, платформу Zoom та інші ресурси, не заборонені МОН України.