Дзвоніть (06267) 4-27-71

Фізика та астрономія


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань SKYPE: FIZIKA72  або gesterezis72@gmail.com

ГР.3/4

ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Термін виконання 15.06.2020

Опрацювати ξ 1-6 (виписати означення та формули)http://shkola.in.ua/1151-fizyka-i-astronomiia-11-klas-zasiekina-2019-stand.html

Переглянути відео:

1.Закон Кулона,https://www.youtube.com/watch?v=xThJcRuYy4Y

2.Електричне поле .Напруженість.https://www.youtube.com/watch?v=eX3GXm2XZbI

3.Розв’язок задач:https://www.youtube.com/watch?v=1ijyOOj9YJQ

4.Потенціал.https://www.youtube.com/watch?v=jkkIUsoiDEY

5.Напруга різниця потенціалів.https://www.youtube.com/watch?v=oRQgXYWsZC0

6.Конденсатори.Електроємність.https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA;

https://www.youtube.com/watch?v=8SaAZrLSSTs

7.Розв’язок задач:https://www.youtube.com/watch?v=37E2Gc73HaA&list=RDCMUCv8l9yc_4-jrwUf3SDym2SQ&start_radio=1&t=39

Виконати тестування (Результат роботи надати надіслати за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково):

https://naurok.com.ua/test/kontrolniy-test-z-temi-abetka-elektrostatiki-elektroemnist-481136.html

Річна контрольна робота:(Результат роботи надати надіслати за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково):

Завдання з 24.04.2020 по 15.05.2020

Група 3/4-19

Тема: Властивості пари, рідини і твердих тіл.

Переглянути відео онлайн-школи з тем:

Кипіння:https://www.youtube.com/watch?v=ko-rfeqxGIE

Насичена пара:https://www.youtube.com/watch?v=pzP9A0GcsUg

Вологість повітря:https://www.youtube.com/watch?v=ndpO2jMZyHo

Розв’язування задач на тему «Пароутворення. Насичена пара. Вологість повітря»:

https://www.youtube.com/watch?v=juLhBfhu8fA

Поверхнева енергія. Коефіцієнт поверхневого натягу:

https://www.youtube.com/watch?v=tLv4s-PLMp0

Змочування. Капілярні явища:

https://www.youtube.com/watch?v=e6cHewse240

Поверхневий натяг. Капілярні явища:

https://www.youtube.com/watch?v=E-MIh5Mhi6E

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали:

https://www.youtube.com/watch?v=93Dh-27t4G8

Деформація. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга :

https://www.youtube.com/watch?v=t4gppyNJBAA

Розв’язування задач на тему: Тверді тіла. Будова та механічні властивості :

https://www.youtube.com/watch?v=r4lXqwwtR_A

Виписати формули та означення з ξξ44-47 підручника (підручник можна переглянути:https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html)

Виконати контрольну роботу №4 (виконані  роботи надати до 20.05.20)Результат роботи надіслати за адресою: gesterezis72@gmail.comПрізвище та тему вказати обов’язково.

 

Завдання на тиждень з 27.04.2020 по 30.04.2020

Гр.1/2-19

Виконати письмово роботу з тематичного оцінювання з теми : «Електромагнітне поле»

Срок виконання : до 01 травня 2020року.

Результат роботи надати надіслати за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

Гр.1/2-19

Виконати письмово річну контрольну роботу роботу з фізики ( 14-19 задачі)

Срок виконання : до 08 травня 2020року.

Результат роботи надати надіслати за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

Завдання на тиждень з 10.04.2020 по 20.04.2020

Гр.3/4 ФІЗИКА

Тема « Основи термодинаміки»

Виконати перевірочну роботу (Результат роботи надати  фото, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com до 24.04.20. Прізвище вказати обов’язково)

Орієнтовні теми проектів :

 1. Глобальнепотепління: чи є загроза?
 2. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способизбереження тепла

Теми рефератів і повідомлень:

1.Теплові процеси в тілі людини.

2.Еволюція автомобільних двигунів.

3.Сучасність і перспективи альтернативної енергетики.

Завдання на тиждень з 24.03 по 10.04.2020

 

Гр.3/4-19 ФІЗИКА

 

 Тема « Основи термодинаміки».

Прочитати та скласти конспект до ξ 39-42, розв/зати задачі №448,451,457,480.

(підручник можна переглянути:https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html)

Теоретичний матеріал:

https://www.youtube.com/watch?v=tt1UDJ1DzlE

https://www.youtube.com/watch?v=KrMdr4RcXqg

https://www.youtube.com/watch?v=ki3SRCHhQko

Прикладирозв/язування задач:

https://www.youtube.com/watch?v=33RlXMeYY6w

https://www.youtube.com/watch?v=JPxdUM1hp4E

Виконати письмово:

1  – на якій ділянці більшу роботу виконано газом , 2,3- обчислити роботу газу (Результат роботи надати  фото, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com до 14.04.20. Прізвище вказати обов’язково).

 

З 27.03.2020 по 06.04.2020

Група 5/6-17 АСТРОНОМІЯ

Виконати роботу з тестування по астрономії:

 

Група 5/6-17  ФІЗИКА

Виконати річну контрольну роботу з фізики:

 

 

Група 1/2-19 ФІЗИКА

Виконати роботу з тестування :

Переглянути відео та скласти конспект:

МАГНІТНЕ ПОЛЕ:https://www.youtube.com/watch?v=ThWkJNHnsQU

https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo

СИЛА АМПЕРА:https://www.youtube.com/watch?v=R2TFAeerjgo

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН:https://www.youtube.com/watch?v=Yz8mlcCbkZo

Опрацювати ξ14,15.Підручника: Т. Засєкіна ,ФІЗИКА 11 класс, рівень стандарта, 2019

https://pidruchnyk.com.ua/1277-fizyka-i-astronomiya-11-klas-zasekina.html

Виконати роботу з тестування :

 

З 17.03.2020 по 26.03.2020

ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

гр.1/2-19

Переглянути відео та заповнити таблицю у конспекті.

 

Тема : Електричний струм в металах.

https://www.youtube.com/watch?v=yhGop-ZUgRg

https://www.youtube.com/watch?v=D-1lsxmM5v8

Тема : Електричний струм в напівпровідниках.

https://www.youtube.com/watch?v=3lCcEb0aXUE

https://www.youtube.com/watch?v=cdq-jxDr6h4

Тема :Електричний струм в рідинах.Електроліз.

https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo

https://www.youtube.com/watch?v=C0cuArvD5R8

Тема: Електричний струм в газах.

https://www.youtube.com/watch?v=ovVQBrDo6HU

Виконати роботу з тестування за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/elektrichniy-strum-u-riznih-seredovischah-22869.html

Результат роботи надати скриншотом екрану, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

Теми проектів:

1.Електропровідністьрізнихречовин і матеріалів.

2.Використання електролізу.

3.Використання напівпровідникових приладів.

 

гр.7/8-18

Виконати роботу з тестування за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/sonyachna-sistema-74740.html

Результат роботи надати скриншотом екрану, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

 

гр.5/6-17

Виконати роботу з тестування за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/nasha-galaktika-61197.html

Результат роботи надати скриншотом екрану, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

 

гр.3/4-19

Переписати таблицю у зошит:

Виконати роботу з тестування за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/temperatura-izoprocesi-3143.html

https://naurok.com.ua/test/rivnyannya-stanu-idealnogo-gazu-izoprocesi-32843.html

Результат роботи надати скриншотом екрану, надіславши за адресою: gesterezis72@gmail.com

Прізвище вказати обов’язково.

Переглянути відео та скласти опорний конспект з теми :Внутрішня енергія. Кількість теплоти.

https://www.youtube.com/watch?v=ASF62uNmjJQ

https://www.youtube.com/watch?v=msmAGt9CXWs

 

Завдання на тиждень з 13.03 по 20.03.2020

Гр.3/4-19 ФІЗИКА

 Тема « Ізопроцеси. Розв/язок задач з теми».

Прочитати та скласти конспект до параграфа 38, розв’язати задачі №397-403,424***

(підручник можна переглянути:https://pidruchnyk.com.ua/388-fzika-sirotyuk-bashtoviy-10-klas.html)

Теоретичний матеріал:

https://www.youtube.com/watch?v=nxilCMD4dG8

https://www.youtube.com/watch?v=AZaoUGSwfho

Прикладирозв/язування задач:

https://www.youtube.com/watch?v=folz3ER9VXw

https://www.youtube.com/watch?v=obb-1XfV8O8

 

Гр.1/2-19 ФІЗИКА

Тема 1.«Безпека під час роботи з електричними пристроями», 2.«Розв/язок задач з теми : «Закони постійного струму», 3.«Контрольна робота №5 з теми: Закони постійного струму»

Теоретичний матеріал:

https://www.youtube.com/watch?v=ivcpDSWK758

https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU

https://www.youtube.com/watch?v=mMBBf4u6Kgk

https://www.youtube.com/watch?v=tm_ED5lbYS8

https://www.youtube.com/watch?v=x3xqjBIlyAY

Прикладирозв/язування задач:

https://www.youtube.com/watch?v=o0v-G533R0k

https://www.youtube.com/watch?v=WG2jTJGYeNA

На двійних аркушах виконати роботу:

Контрольна робота №5

Тема   « Закони постійного електричний струму»

1 варіант

1 рівень: 

 1. Носіями електричного заряду в електролітах є…

а) позитивні іони та електрони  б) електрони  в) позитивні та негативні іони.

 1. Одиницею вимірювання роботи електричного струму в системі СІ є…

а) Вт                                              б) Дж                                      в)  Кл.

 1. Яка формула є  математичним  записом  закону Джоуля-Ленца?

а)  Q=I2Rt                                     б) Q=cmΔt                              в) Q=UIt.

2 рівень:

 1. Через резистор з опором 0,4 кОм тече струм силою 800мА. Визначити напругу на резисторі.

а) 0,32В                                        б) 320 В                                  в) 2 В.

 1. До гальванічного елемента з ЕРС 4,8 В підключили лампу з опором 1,4 Ом.

Визначити силу струму у колі, якщо внутрішній опір джерела 0,2 Ом.

а) 3,4 А                                        б) 24 А                                    в) 3 А.

3 рівень:

      1.На ділянці електричного кола послідовно з’єднані два провідника однакового розміру – перший з ніхрому, а другий – з алюмінію. Який з цих провідників буде випромінювати більшу кількість теплоти?

2.Потужність нагрівального елемента 180 Вт. Якою повинна бути сила струму в ньому, якщо його опір 2 кОм?

4 рівень:

1.До джерела струму з ЕРС 36 В і внутрішнім опором 1 Ом підключили дві лампи, з’єднавши їх паралельно між собою. Опір ламп відповідно 15 Ом і 10 Ом. Визначити напругу на зовнішній ділянці кола, коефіцієнт корисної дії джерела. Намалювати схему електричного кола, показати напрямок струму.

2 варіант

1 рівень: 

 1. Носіями електричного заряду в газах є…

а) позитивні і негативні  іони та електрони

б) електрони  в) позитивні та негативні іони.

 1. Одиницею вимірювання потужності електричного струму в системі СІ є…

а) Вт                                              б) Дж                                      в)  Кл.

 1. Яка формула є  математичним  записом  закону Ома для повного кола?

а)  ε = I/R                                      б) I=ε/ R+r                            в) I=q/t.

2 рівень:

 1. Провідник з опором 0,012 кОм підключено у мережу з напругою 220 В. Визначити

потужність струму у провіднику.

а) 580 Вт                  б) 336 Вт                    в) 18 Втг) вірної відповіді немає.

2. Яку кількість теплоти випромінює провідник опором 50 Ом за 15 хвилин при силі струму в ньому 3 А?

а) 405 кДж                                   б) 135 кДж                             в) 2,25 кДж.

3 рівень: 

 1. Для отримання домішкової провідності потрібного типу у напівпровідниковій техніці використовують фосфор, галій, миш’як, індій, сурму. Які з цих елементів можна додати в якості домішки в германій, щоб отримати електронну провідність? Вибір пояснити.
 2. Визначити площу перерізу мідного провідника довжиною 240 м, якщо його електричний опір становить 102 Ом.

4 рівень:

До джерела струму з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 1,5 Ом підключили два резистори, з’єднавши їх послідовно між собою. Опір резисторів 8,5 Ом і 10 Ом. Визначити напругу на зовнішній ділянці кола, коефіцієнт корисної дії джерела. Намалювати схему електричного кола, показати напрямок струму.

 

Гр.5/6-17 ФІЗИКА

Завдання на тиждень з 13.03 по 20.03.2020

З метою повторення матеріалу, якісної підготовки до річної контрольної роботи та  ЗНО з фізики, виконати завдання пробних ЗНО попередніх років (2019 та 2016). Учням , які не складають ЗНО проходити тільки тестову частину. Ті,  хто складають ЗНО, виконувати роботу повністю з усіма поясненнями.

 

Гр.5/6-17 АСТРОНОМІЯ

Тема : Будова та еволюція Всесвіту

Переглянути фільми:

https://www.youtube.com/watch?v=Bwrt0PR8Oc8

https://www.youtube.com/watch?v=VRQnJY3QQ5A

https://www.youtube.com/watch?v=8G8cYGE2VZA

https://www.youtube.com/watch?v=iVfW3UXEW2U&t=305s

https://www.youtube.com/watch?v=jitaGBX_lP8

 

Гр.7/8-18 ФІЗИКА ТА  АСТРОНОМІЯ

Тема : Сонячна система. Планети земної групи.

Переглянути фільми:

https://www.youtube.com/watch?v=CqGf3Gb7QcU

https://www.youtube.com/watch?v=5zEkA1d-AAc

https://www.youtube.com/watch?v=O76KJgS00LY