Дзвоніть (06267) 4-27-71

Спеціальна технологія ОВПК


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань E-mail:  vip.dru@gmail.com

Викладач: Пилипенко Володимир Іванович

З 27.04.2020 по 11.05.2020

Група 5/6-17

З 27.04.2020 по 05.04.2020

Група 1/2-19

Тестування

 

З 21.04.2020 по 24.04.2020

Гр. 1/2-19

Тема уроку: «Технологія фрезерування канавок»

Завдання для теми: опрацювати матеріал на стор.370…377. Дайте  відповіді на контрольні запитання-стор.377. Виконайте креслення: 5.3.33, 5.3.34, 5.3.35 на стор.376. Завдання виконайте до 22.04.20.

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М. Технологія токарної П. обробки – К.: Либідь, 2005 р.

 

Тема уроку: «Затискні пристрої: поворотні лещата»

Завдання для теми: опрацювати матеріал на стор.344. Опишіть принцип роботи «Поворотні лещата» на стор.344. Завдання виконати до 23.04.20.

 

Тема уроку: «Затискні пристрої: прихоплювач з пневмоприводом»

Завдання для теми: Опрацювати матеріал на стор.344.347.Опишіть принцип роботи прихоплювачів:

– «Прихоплюва з пневмоприводом» стор344;

– «Затискні пристрої на базі комплектуУСП» стор.347;

– «Пневмогідравлічні підсилювачі на стор.347.»

Завдання виконайте до 24.04.20.

 

Тема уроку: «Затискні пристрої: універсальний поворотний столик»

Завдання для теми: опрацювати матеріал на стор.344. Опишіть принцип роботи пристроїв:

– «Горизонтальний поворотний столик» на стор.344;

– «Універсальний поворотний столик» н стор.344.

Завдання виконайте до 27.04.20.

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 2005 р

 

З 13.04.2020 по 17.04.2020

Гр. 1/2-19

Тема уроку: «Призначення основних функцій G»

Завдання для

теми: опрацюватиматеріал на стор.487.,накреслити табл..8.2.1.на стор. 487, повторити тему: «Призначенняклавіш на пультіверстата» на стор.484

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологіятокарноїобробки – К.: Либідь, 2005 р.

 

Тема уроку: «Фрезерні верстати з ПК»

Завдання для теми: опрацюватиматеріал на стор.138…147., накреслити рис.82, рис. 83, рис.84 на стор140.

ЛоктєвС.Є. ,Верстати з програмнимкеруванням та промисловіроботи.-М.:, Машинобудування.

 

Тема уроку: «Типи фрезерних робіт»

Завдання для теми: Опрацюватиматеріал на стор. 337…338, виконатикреслення рис.5.1.2. на стор.338.

 

Тема уроку: «Фрезерування площин та уступів»

Завдання для теми: опрацюватиматеріал на стор.348., дайте відповіді на контрольнізапитання – сттор.348., виконайтекреслення:

-рис.5.2.8. на стор.351;

-рис.5.2.11. на стор.352.

 

Тема уроку: «Технологія фрезерування пазів»

Завдання для теми: опрацюватиматеріал на сор.366…369., накреслити рис.5.3.4 і рис.5.3.5 на стор.367., накреслити рис.5.3.33, рис. 5.3.34, 5.3.35 на сттор.367.

 

Тема уроку: «Технологіяфрезерування «колодязів».

Завдання для теми: опрацюватиматеріал на стор.374…376. Дайте відповіді на контрольнізапитання – стор377.

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологіятокарноїобробки – К.: Либідь, 2005 р

 

З 06.04.2020 по 10.04.2020

Група: 1/2-19

Тема уроку:   «Схема застосування мірних плиток для прив’язки нуля осей координат»

Завдання для теми: опрацювати матеріал на стор.476…478; накреслити рис.8.16, на стор.478.

Опрацювати опорні конспекти.

Тема уроку: «Органи керування фрезерними верстатами»

Завдання для теми: опрацювати матеріал на стор.483…485; накреслити рис.8.2.3. на стор.485

Тема уроку: «Типове позначення клавіш пульта та їх призначення»

Завдання для теми:вивчити позначення клавіш на стор.484…485; дайте відповіді на контрольні запитання на стор.488.

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 2005 р.

 

З 23.03.2020 по 27.03.2020

Група: 1/2-19

Тема уроку:  «Обробка циліндричних поверхонь пластинами без задніх кутів»

Завдання за темою:  Опрацювати стор.115…119. Вивчити опорні конспекти. Накреслити рис. 2.215 на стор.115

Тема уроку: «Система кріплень пластин на державках»

Завдання за темою: Опрацювати стор.116,накреслити рис.2.2.16.на стор.116.

  Поясніть конструкцію кріплення пластин

Тема уроку: «Технологія обробки поверхонь на верстатах ПК»

Завдання за темою:Опрацювати матеріал уроку на стор.440…443

Дайте відповіді на контрольні запитання на стор.444

Тема уроку: «Режими різання для твердосплавних пластин без задніх кутів»

Завдання за темою:Опрацювати режими різання на стор.41, 42. Накреслити табл.. на сттор.41.

Опрацювати опорні конспекти за темою уроку .

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 2005 р.

Балицький В.В., Гуржій А.М. – К. Техніка, 2000р.

З 12.03.2020 по 20.03.2020

Група: 1/2-19

Тема уроку:  «Вибор форм токарних пластин»

Завдання за темою:  Опрацювати стор.115…119. Накреслити рис. 2.215 на стор.115

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 2005 р.