Дзвоніть (06267) 4-27-71

Матеріалознавство


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань E-mail:  vip.dru@gmail.com

Викладач: Пилипенко Володимир Іванович

2020-2021 навчальний рік

Дата тижня: 20.10.20 – 21.10.20р.

Група :1/2

Тема уроку №7: «Сутність і призначення термічної обробки»

Завдання за темою: опрацювати матеріал на стор.103 – 106, виконати креслення на стор.104. рис4.1.

Підручник:В.М. Гарнець,В.М. Коваленко Конструкційне матеріалознавство.-К:Либідь,2007.

 

Група 9/10

Тема уроку №7 «Методи випробування металів для визначення механічних властивостей»

Завдання за темою: опрацювати матеріал на стор. 49 – 69, виконати креслення на стор.65 рис.2.14.

Підручник:В.М. Гарнець,В.М. Коваленко Конструкційне матеріалознавство.-К:Либідь,2007.

 

2019-2020 навчальний рік

З 27.04.2020 по 11.05.2020

Група 5/6-17

Тестування

Середній рівень.

Виберіть вірну відповідь.                                                    (1 бал)

  1. Карбід бору містить:

А. 93%В4С карбіду бору;

Б. 56, 4% азоту.

 

Виберіть вірну відповідь.

2.Чорний карбід кремнію містить:                                    (1 бал)

А. 95%; SiC;

В. 95% Al2O3.

Достатній  рівень.

 

Виберіть вірну відповідь.

  1. Сплав ВК3М призначений для чистового оброблення: (2 бала)

А. Вибілених чавунів;

Б. Загартованих сталей.

 

Виберіть вірну відповідь.

  1. Сплав Т5К10 рекомендується для чорнового точіння: (2 бала)

А. Легованих сталей;

Б. вибілених чавунів.

 

Виберіть вірну  відповідь.

  1. Силініт – Р призначений для чистового оброблення: (2 бала)

А. Конструкційних сталей;

Б.Чавунів.

 

6.Виберіть інструмент по стійкості (з більшою стійкістю Т) для обточування загартованих сталей з (V=30м/хв, t=3 мм, S=0.7м/об).     (3 бала)

А. ЦМ-332;

В. ВК.

 

З 21.04.2020 по 24.04.2020

Гр. 1/2-19

Тема уроку: «Визначення стійкість різців від швидкості при оброблені чавунів»

Завдання  для теми: опрацювати матеріал на стор.125…129, вивчити висновок на стор.129, вивчити формули  в опорному конспекті. Завдання виконати до 23.04.20.

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологія токарної обробки – К.: Либідь, 2005 р.

 

Гр. 3/4-19

Тема уроку: «Стальний дріт, групи , маркування»

Завдання для теми: опрацювати опорні конспекти. Повторіть тему: «Конструкційні сталі» на стор. 192…199. Завдання виконати до 28.04.20.

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М«.  Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

 

Тема уроку: «Неплавкі електроди. Види застосування.»

Завдання для теми: опрацювати матеріал теми по  опорному конспекту. Повторіть тему: «Конструкційні сталі» на стор. 192…199. Завдання виконати до 28.04.20.

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М«.  Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

 

Тема уроку: «Плавкі електроди, їх класифікація»

Завдання для теми: опрацювати матеріал теми по опорному, повторіть тему  «Чавуни» на стор.261.

Завдання виконати до 23.04.20

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М«.  Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

 

Тема уроку: «Захисні гази, види, призначення»

Завдання для теми: опрацювати матеріали теми по опорному конспекту. Повторіть матеріал на стор.268…273. Завдання виконати до 24.04.20

 

З 13.04.2020 по 17.04.2020

Гр. 1/2-19

Тема уроку: «Визначеннястійкістьрізціввідшвидкості при обробленісталі» 

Завдання

для теми :опрацюватиопорний конспект за темою: «залежністьстійкостіінструменту в залежностівідшвидкості»; опрацюватиматеріал на стор. 125…127, накресліть рис. 2.3.6. на стор. 125

 

Тема уроку: «Визначитистійкістьрізціввідшвидкості при обробленікольоровихсплавів»

Завдання для

теми:опрацюватиопорніконспекти, повторітьформули і регламент рішення задач. Опрацюватиматеріал  на стор.127…129

Підручник: Стискін Г.М., Ревнівцев М.П. Технологіятокарноїобробки – К.: Либідь, 2005 р.

Гр.3/4-19

Тема уроку: «Електроди, флюси й захисні гази»

Завдання для

теми: опрацюватиопорніконспекти. Повторіть тему: «Конструкційністалі» на стор. 190…199

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М«.  Конструкційнематеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

З 06.04.2020 по 10.04.2020

Група : 1/2-19

Тема уроку:   «Надтверді матеріали»

Завдання за темою: Опрацювати матеріали на стор. 241 – 243, ;дайте відповіді на запитання на стор. 256

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

 

Група: 3/4-19

Тема уроку:  «Зварювальний дріт »

Завдання за темою: Опрацювати матеріал опорного конспекту.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю на стор.228..229

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

 

Група: 5/6-17

Тема уроку: «Режими різання при обробленні інструментами з АСПК»

Завдання для теми: Опрацювати матеріал на стор.46.; накреслити табл.6.2, 6.3.

Опрацювати матеріал на стор.241…243.

Балицький В.В., Гуржій А.М. – К. Техніка, 2000р.

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р

 

З 23.03.2020 по 27.03.2020

Група: 1/2-19

Тема уроку:  «Мідь та її сплави»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 269…279. Накреслити  табл..8.1 на стор 271.

 табл..8.2. на стор 273

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

Балицький В.В., Гуржій А.М. – К. Техніка, 2000р.

Група :1/2-19

Тема уроку:  «Алюміній та його сплави»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 276…290. Накреслити  табл..8.3 на стор 278.

Накреслити діаграму  №..8.3. на стор 279, діаграму №8.4 на стор290,діаграму№8.5 на стор281,

діаграму №8.6 на стор 282

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

Група: 3/4-19

Тема уроку:  «Діаграма стану  залізовуглецевих сплавів»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 80…89. Накреслити рис. 3.2, стор.83

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

Група: 5/6-17

Тема уроку:  «Різальна кераміка»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 39…43. Виконати завдання на стор.43, накреслити табл.5.3. на стор. 42

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007 р.

Балицький В.В., Гуржій А.М. – К. Техніка, 2000р.

З 12.03.2020 по 20.03.2020

Група:  1/2-19

Тема уроку:  «Металокерамічні тверді сплави»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 237…239. Накреслити рис. 6.2 на стор 238.

Вивчити табл..6.3. на стор 239

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

 Група:3/4-19

Тема уроку:  «Повний відпал»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 146…153. Накреслити рис. 4.22, рис. 4,23  ст

Підручник: гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

 Група: 3/4-19

Тема уроку:  «Повний відпал»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 146…153. Накреслити рис. 4.22, рис. 4,23  ст

Підручник: гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007р.

Група: 5/6-17

Тема уроку:  «Полікристалічні синтетичні алмази АСПК»

Завдання за темою: Опрацювати матеріал на стор 241…243. Накреслити табл. 6.1, на  ст. 45

Підручник: Гарнець В.М., Коваленко В.М.  «Конструкційне матеріалознавство» – К.:Либідь, 2007 р.

Балицький В.В., Гуржій А.М. – К. Техніка, 2000р.