Дзвоніть (06267) 4-27-71

Українська мова


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань:  Tkachenko.ukrmova@gmail.com (перша підгрупа, викладач Ткаченко Віра Дмитрівна)

Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань: borodenko14051977@ukr.net (друга підгрупа, викладач Бороденко Тамара Василівна)

Дистанційне навчання 2020-2021 навчального року

 

Завдання на період з 15.10 по 23.10.2020 року

Термін виконання: до 23.10.2020 р.

Група № уроку Тема
 

Група 1/2

 

 

13 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

§55, впр. 588, 590.

Підібрати текст наукового стилю. Завдання за підручником Н.Б. Голуб «Українська мова» 10 клас.

14
 

Група 5/6

9 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов.

§11, впр. 111, 115, 117.

Підручник для 10 класу.

Напишіть електронного листа будь-кому з друзів.

 

 

 

Група 7/8

 

13 Вживання похідних сполучників. Вивчити за підручником.

Виписати речення з тексту із сполучниками.

Підручник – О. Заболотний «Українська мова» 11 клас, с. 79, впр. 178

14 Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка.

§18, с. 80, впр. 182, 184

Підручник для 11 класу.

15 Самодиктант (додається).

16 Пасивні конструкції з дієсловами на –ся.

§19, с. 84, впр. 195, 197.

Підручник 11 клас.

 

Група 9/10

7 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів.

§10, впр. 103, 105

Підручник для 10 класу.

8 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов.

§11, впр. 111, 115, 117.

Підручник для 10 класу. Напишіть електронного листа будь-кому з друзів.

 

 

 

 

 

Дистанційне навчання 2019-2020 навчального року

 

Група 3/4-19

Моніторинкова контрольна робота. Виконати на двійних листочках та надіслати фото викладачу. Виконати до 22.06

Завдання з української мови на період з 01.06 по 05.06.2020 року

Група 3/4 Тема -Складні випадки відмінювання іменників III і IV відміни

§ 55,56

Скласти есе :”Чари весни”.

-Закінчення -у (-ю),-а (-я) в іменниках родового відмінка однини  чоловічого роду.

Впр.600,602.

Термін виконання до 05.06.2020

На період з 25.05 по 29.05.2020 року

Завдання з української мови на період з 25.05 по 29.05.2020 року.
Група 3/4 Тема -Контрольне есе на тему: “Мій вибір -здоровий спосіб життя”.

-Складні випадки відмінювання іменників I і  II відміни .

Н.Б.Голуб ,В.І. Новосьолова Українська мова 10 клас.

§ 52,53 Впр.554,562,568.

Термін виконання до 29.05.2020

На період з 27.05.2020 по 08.05.2020 року

Завдання з української мови на період з 27.04 по 08.05.2020 року.
Група 1/2 Тема -Велика літера й лапки у власних назвах.Підручник Н.Б.Голуб,В.І.Новосьолова.Укр.мова 10 клас.

Впр.407,411,412.

-Правила перенесення слів із рядка в рядок

Впр.484,485,487 (за підручником)

-Графічне скорочення .Контрольне есе про явище природи,що викликає найбільше захоплення й здивування.

Моніторингова контрольна робота.Тестування у форматі ЗНО

Додаток дивись на сайті.

-Написання складних слів разом,окремо,з дефісом

Впр.452,453,454 за підручником.

-Написання слів іншомовного походження.

“Правило дев’ятки”

§ 40.Впр.428,429,430.

-Складні випадки написання прізвищ.

§ 43.Впр. 461,462,464.

Термін виконання до 08.05.2020

ДОДАТОК

 

 

 

Група 3/4

Тема -Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

§ 46 Впр.490,492,493,497

-Написання не ,ні з різними частинами мови.

§ 47 Впр.506,507.

-Контрольна робота .Орфографічна норма.

Тест с.509 за підручником  Н.Б.Голуб

-Морфологічна норма.Морфологічна помилка.

§ 49 Впр.513,514.

-Іменник.Рід іменника.Паралельні родові форми іменника.

§ 50 Впр.524,525

-Число іменника.

§ 51 Впр. 533,536,539.

Термін виконання до 08.05.2020

Група 7/8 (перша підгрупа) Тема -Морфологічна норма.

Прикметник.Розвиток мовлення.Складання усної розповіді про родину друга / подруги з використанням присвійних прикметників.

§ 5 Впр.34,35

Підручник О.Заболотний,В. Заболотний Українська мова 11 клас

-Відмінкові закінчення прикметників.Впр.36,38,39.

Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки,використання прислівників: дуже,вельми,занадто…

-Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

§ 5 Впр.43,45,49

-Контрольне есе на одну із тем :

“Які риси характеру я хочу в собі виховати”

“Покликання людини-пізнавати істину,творити добро,примножувати красу.”

-Прикметники,що перейшли в іменники.

Впр.56

-Прислівник

§ 7 Впр.58 ,66

Термін виконання до 08.05.2020

Група 7/8 (2 підгрупа)

Для звязку з викладачем: borodenko14051977@ukr.net

 04.05

ТЕМА: Прислівник.

Розгляньте таблицю стр.126

Впр.453.Перепишіть речення, Запишіть правильно складні слова.

Впр.456. Виправте помилки у правописі складних слів.

Впр.457; Впр.460.

Домашнє завдання: §42, впр.458; 459 (запишіть абревіатури поданих словосполучень, поясніть правопис).

 

04.05

ТЕМА: МОНІТОРИНГОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ.

Написати розгорнутий твір-есе на запропоновані теми:

1.ЗВИЧАІ УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ.

2.ВДЯЧНІСТЬ БАТЬКАМ.

3.СИЛА КОЗАЦЬКОГО ДУХУ.

4.ЧИМ ПАХНЕ ЛІТО?

У творіповністюрозкритиобрану тему.

 

Термін виконання моніторингової контрольної роботи до 08.05.2020р.

Роботи подаються в електронному вигляді на електронну адресу або вайбер викладача (тел.0958133540).

 

На період з 27.04 по 30.04.2020 року

Група 7/8 (2 підгрупа)

Для звязку з викладачем: borodenko14051977@ukr.net

 27.04 

ТЕМА:Прикметник.

РМ.Написатитвір – роздум:” Чого я вартий в житті?” У творівживатиприкметники, бажаноприсвійні (чий?, чия?, чиє?)

Домашнєзавдання: ПОВТОРИТИ: щотакеприкметник?, на якіпитаннявідповідає? Повні і короткіформиприкметників, присвійніприкметники.

 

27.04 

ТЕМА: Відмінковізакінченняприкметників.

Розібратитаблицю стр.124, (написанняскладнихприкметників).

Впр.445; Впр.447 відподанихслівутворітьприкметники, пояснітьправопис.

Впр.448 Написатианалізписьмово в зошит.

Домашнєзавдання: §41 повторити правила, впр.449 твір-есе на тему: “Проблемивіртуальноїреальності”

 

30.04

ТЕМА: Вищий і найвищийступеніпорівнянняприкметників.

ПАМ’ЯТКА: Синонімічніспособивираженнярізногоступеняознаки, використанняприслівників: дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка, та інші; вживанняприкметниковихсуфіксів і префіксівзізначеннямсуб’ єктивноіоцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).

Впр.450. Визначтестилістичніфункціі й особливостіскладнихслів в українськіймові дописавши речення: “Українськамовавражаєгнучкістю, закріплюєнайтоншувідтінки, якідаютьзмогувисловитибагатийзміст, емоційно-експресивнезабарвлення…”

Домашнєзавдання: §41, Впр.451. Випишіть з публіцистичнихтекстівсімречень, зіскладнимиприкметниками. Пояснітьіхнаписання.

 

30.04

ТЕМА: Прикметники, щоперейшли в іменники.

Розгляньтетаблицю стр.123.

Впр. 443. Знайдітьпоясненнянаписаннюскладнихіменниківізвправи.

Впр.442. Порівняйтезмістречень і слова ЛіниКостенко, що є епіграфом уроку.

Домашнєзавдання: §41, Впр.444 Запишітьскладнііменники, знімаючи риску. Пояснітьправопис.

Термінвиконаннязавдань з українськоїмови: з 27.04 по 30.04.2020р.

 

З 21.04.2020 по 24.04.2020

Завдання з української мови на період з 21.04 по 24.04.2020 року.
Група 1/2 Тема -Уживання великої літери.

§  38, Впр. 406,411

Термін виконання до 24.04.2020

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 3/4 Тема -Складні випадки написання географічних назв.

§ 44, Впр. 472, 473, 475

Термін виконання до 24.04.2020

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 5/6 Тема -Моніторингова контрольна робота.Тестування.

Підручник О.Заболотний .Українська мова 11 клас.

Стр.195

Термін виконання до 24.04.2020

Група 7/8 (перша підгрупа) Тема

Підручник О.Заболотний .Українська мова 11 клас.

-Метафора,метонімія, їхня роль у мовленні.

§  2 Впр.2

-Риторичні фігури (антитези,градація,повторення)

§ 3 Впр.9

-Риторичні фігури(риторичне запитання ,звернення,порівняння)

§ 3 Впр.10

Термін виконання до 24.04.2020

 

Група 7/8-18 (друга підгрупа)

Для звязку з викладачем: borodenko14051977@ukr.net

Підручник: «Українська мова» 10 клас Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова.

23.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Виступ на морально-етичну тему. Тематичне оцінювання.

Впр.182, Впр.183; Впр.185. Вправи виконати письмово.

Домашнє завдання: § 17 (повторити правила). Підготувати виступ на морально-етичну тему (за вибором).

1.У короткого розуму довгий язик.

2.Мудра голова не говорить лихі слова.

3.Не вчи орла літати, рибу плавати, а солов’я співати.

4.Красно говорить, а слухати нічого.

  1. Не все треба людям знати, треба й собі щось сховати.

 

23.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Прикметник.

РМ. Складання усноі розповіді про родину друга (подруги) з використанням присвійних прикметників. Прикметники відповідають на питання: який?, яка?, яке?, чий?, чия?, чия?, чиє? У розповіді використовуйте морфологічні, якісні, відносні прикметники.

Домашнє завдання: Повторити, що таке Прикметник. Відмінювання і особливості правопису відмінкових закінчень прикметників. Скласти та записати в зошит 10 речень з використанням якісних прикметників.

 

24.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Риторичні фігури (антитеза, градація).

Впр.646; Впр.647; узагальніть інформацію вправ. Зробіть висновки щодо ролі суперечки в житті людини й суспільства. Суперечка – це добре чи погано?

Домашнє завдання: Повторити §61, вивчити правила. Впр.654; Впр.655.

 

24.04

Тема: Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння).

Впр.658; Впр.659; Впр.661. Зверніться до словників, Прочитайте про походження терміна: полеміка. Чим відрізняються полеміка й дискусія?

Домашнє завдання: §62, повторити правила. Впр.663, Впр.664.

Термін виконання завдань з української мови: з 20.04 по 24.04.2020 р.

 

На період з 13.04 по 16.04.2020 року. Група 7/8-18 (друга підгрупа, викладач Бороденко Т.В.)

Підручник: «Українська мова» 10 клас Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова.

13.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Мовна стійкість як ключова риса, національномовноі особистості. Джерела, що живлять мовну стійкість.

Впр. 2. Прочитайте перелік словників.

Впр. 6. Відповісти на запитання письмово.

Впр. 7. Розглянути малюнки. Поясніть зміст кожного (письмово в зошит).

Впр 9. Яку проблему порушує автор? Визначте комунікативний намір автора тексту.

Розібрати правило. Використати при написанні вправи.

Домашнє завдання: §1. Впр.12 – 13. Вивчити правила.

 

13.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Засоби вираження промови.

Впр. 40. Прочитайте цитату Т. Шевченка. Поясніть утверджену в ній думку.

Впр. 42. Впр.44(1),(2) завдання.

Домашнє завдання: §4. Впр. 49 – 50. Повторити правила. Вивчити функції мови.

 

14.04

Тема: Метафора, метонімія, іх роль у мовленні.

Впр. 157. Дайте відповіді на запитання. Прочитайте вислови відомих людей. Яку думку вони утверджують?

Впр. 158. Розглянути таблиці. Яка роль мистецтва у мовленні?

Домашнє завдання: §15. Впр. 163 – 164, вивчити правила.

 

15.04

Тема: ПОВТОРЕННЯ. Риторичні фігури (антитеза, градація)

Впр. 159. Розгляньте таблицю, що розкриває дієвість риторики.

Впр. 160, 161, 162.

Домашнє завдання: §15. Впр.165 – 166. Вивчити правила.

 

16.04

Тема: Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння).

Впр. 167. Як ви розумієте епіграф уроку? (відповіді письмово в зошит).

Впр. 168 – 169(1). Розглянути таблицю.

Домашнє завдання: §16. Впр. 173(письмово відповіді на запитання); Впр.174 Випишіть із художнього тексту фрагмент спілкування героів твору.

 

16.04

Тема: РМ Редагування тексту. Збагачення тексту й речень тропами й фігурами.

Впр. 170. Прочитайте текст. Оцініть мовленнєву поведінку й охарактеризуйте кожного з учасників спілкування. Чи є в тексті порушення літературноі мови.

Впр. 171. Розгляньте квіти. Кажуть, що вони роблять наше життя кращим. А як саме? (записати в зошит).

Впр. 172. Дайте відповіді на запитання.

Домашнє завдання: Впр. 175 – 176. Повторити правила.

Термін виконання завдань з української мови: з 13.04 по 16.04.2020 р.

 

Завдання з української мови на період з 06.04 по 09.04.2020 року.

Група 7/8 (друга підгрупа, викладач Бороденко Тамара Василівна)

Підручник: «Українська мова» 10 клас Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова.

09.04.

Тема: РМ Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати ? Як заощаджувати?»

В дискусіі визначити вид суперечки, погляди на проблему. 15 речень з проведеної дискусіі записати в зошит (дивитись впр.703).

Домашнє завдання: повторити правила §64, §65, §66. Визначити, що таке дискусія?

 

09.04

Тема: Практична риторика.

Бліц-опитування: «Слово до слова – складається мова». Тематичне оцінювання. Теми для опитування:

  1. «Хліб на столі» (традиціі берегти хліб).
  2. «Сила рідноі землі» (найрідніша та земля, яку ми сходили босими ногами).
  3. «Відгук про творчість товариша» (тепла дружба, взаємоповага, і трішки критики).

Домашнє завдання: повторити §62, §63.

 

Завдання з української мови на період з 06.04 по 17.04.2020 року

Викладач Ткаченко Віра Дмитрівна

Група 1/2 Тема -Правопис префіксів.

Впр.392,393,394

-Правопис суфіксів

§ 37. Впр.396,398,400. Написати есе : “Книжка,що здивувала мене”.

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 3/4 Тема -Уживання великої літери

Впр.406,411

-Правила перенесення слів із рядка в рядок

§ 45 Впр.482

-Графічне скорочення .

Контрольне есе.Явище природи,що викликає “найбільше захоплення я й здивування”.

§ 42 Вивч.за підручником с .126-127.Впр. 454,455,456,459.

-Написання складних слів разом,окремо,з дефісом

Впр.452,453.

-Написання слів іншомовного походження .”Правило дев’ятки “

§40 Впр.428,430.

-Складні випадки написання прізвищ.

§ 43 Впр.461,462

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 5/6 Тема -Стилістичні особливості синтаксису.

§ 43 Впр.426,427

– Основні види роботи з текстом( редагування, скорочення, доповнення)

Впр.404 Підручник О.Заболотний .Українська мова 11 клас.

Група 7/8 Тема -Полемічні прийоми

§ 55 Впр. 685,686

-Мистецтво відповідати на запитання .

§ 66 Впр.692,693

Скласти тези за підручником с.188-189.
Н.Б.Голуб Укр.мова підручник 10 кл.

-Розвиток мовлення.Дискусія на тему:”Грошу.Навіщо збирати ?Де зберігати ?На що витрачати ?”

-Бліц-опитування : “Слово до слова- складається мова”

Підготувати 12 запитань з мови.

-Поняття мовної стійкості

§ 1 Скласти тези за підручником с .4-5

-Засоби мовного вираження промови.

§ 2 Впр.4,7

Написати невелику промову”Збереження біосфери-необхідна умова виживання людини”.

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Завдання з української мови на період з 06.04 по 08.04.2020 року

Група 7/8-18 (друга підгрупа)

Підручник: «Українська мова» 10 клас Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова.

 06.04.

Тема: Практична риторика. Аргументи й докази.

Впр. 676. «Що нам дає відчуття щастя?» Аргументуємо приклади, які наведені в правилах.

Впр. 677. Види аргументів: сильні аргументи; слабкі аргументи; неспроможні аргументи.

Впр. 679. Підготуйте запитання за змістом текстів.

Домашнє завдання: §64, вивчити правила. Впр. 680 (за обраної схемою,здійсніть рефлексію. Доберіть аргументи).

 

07.04

Тема: Практична риторика. Полемічні прийоми.

Впр. 681. Запитання й завдання. Як ви розумієте епіграфи уроку?

Впр. 682. Прочитайте речення. Згадайте з якого вони твору? Свою відповідь аргументуйте письмово. Розібрати правила, де наведені полемічні прийоми стр.186

Впр. 685 Написати назви лісових рослин і птахів, які мешкають у лісі. Назвіть слова, у яких найбільше відрізняються вимова й написання.

Домашнє завдання: §65. Впр.689 – 690, вивчити правила.

 

08.04

Тема: Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання.

Впр. 692. Бесіда. Відповісти письмово на запитання.

Впр. 693. Прочитати тексти. На чому наголошують автори? Сформулюйте своїми словами, найцінніші думки й запишіть їх в зошит.

Впр. 695. Оберіть одну з дискусійних тем. Визначте запитання, що потребують окремих коментарів і порад.

Домашнє завдання: §66. Впр.700 – 702. Прочитати і розібрати правила. Вивчити правила.

 

Завдання з української мови на період з 23.03 по 03.04.2020 року.

Група 1/2 Тема Спрощення приголосних.

-Подвоєні літери (внаслідок подовження) .

Д/з §  35,  § 36. Підручник Н.Б. Голуб “Українська мова.“10 клас .

Підготувати проєкт ”Майстерня добра”.

Подвоєні літери (внаслідок збігу)

Д/з Впр.380 ,381 (за підр.)

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 3/4 Тема Подвоєні літери (Внаслідок збігу )

Д/з Впр.380, 381 (за підр.)

-Правопис префіксів,суфіксів

§ 37 Впр. 394, 395

-Велика літера й лапки у власних назвах.

§ 38 Впр.414,415

Написати есе-портрет “ Борис Гаврилишин і його мрії “

Підручник Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту)

Група 5/6 Тема Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту : “Українські національні символи “

Дивись додаток.

Група 7/8

(перша підгрупа)

Тема
-Особливості кличного відмінка.
Впр 552 за підручником .
-Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників і відміни в орудному відмінку.
§ 52 Впр. 554 .Напишіть есе : “Бережи сукно знову,а здоров’я з молоду”.
-Закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку.
§ 53 Впр.575 (за підручником)
-Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням
Д/з Впр.584 ( за підручником)
-Розвиток мовлення.Переказування тексту наукового чи
публіцистичного стилю. Посилання на інтернет — ресурс.
-Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку.
§ 55 Впр 588, 594( за підручником).
-Словозміна іменників IV відміни .
§ 56 Впр 598( за підручником).
-Практична риторика.Суперечка ,як вид комунікації. Різновиди суперечки.
Посилання на інтернет-ресурс :
https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_2/43.html
– Правила і ведення суперечки.
Посилання на інтернет-ресурс :
https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_7/49.html
– Аргументи і докази .
Посилання на інтернет-ресурс :
https:// subject.com.ua/lesson/mova/10klas_4/34.html

Завдання з української мови на період з 24.03 по 03.04.2020 року. Група 7/8-18 (друга підгрупа, викладач Бороденко Т.В.)

Підручник: «Українська мова» 10 клас Н. Б. Голуб, В. І. Новосьолова.

24.03

Тема: §57 Особливості вживання етичного відмінка у мовленні.

Впр.606. Прочитати епіграфи. Вивчити правила.

Впр. 608. Розгляньте таблицю, дайте відповіді на основні запитання.

Домашнє завдання: скласти та записати у зошит 10 речень вживаючи етичний відмінок.

 

24.03

Тема: §57 Особливості вживання кличного відмінка. Повторення вивченого на попередньому уроці.

Впр. 613. Проаналізуйте свою роботу. Що є вашим відкриттям і досягненням сьогодні? (записати аналіз в зошит).

Впр. 614. Випишіть з улюблених поезій речення із звертанням (поезія за вибором).

Домашнє завдання: написати есе на тему: «У кожного своя вага».

 

25.03

Тема: §58 Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Впр. 618. Бесіда: «Де корисні знання й уміння».

Впр. 622. Перебудуйте речення, додавши в них чоловічі й жіночі імена та імена по батькові (записати в зошит).

Усне завдання: розвиток мислення: назвати по 10 жіночих та чоловічих імен у кличному відмінку (повторення попередньої вивченоі теми).

Домашнє завдання: вивчити правила, скласти твір-мініатюру на тему: «Весна у моєму житті».

 

30.03

Тема: Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Впр.625. Запишіть прізвища й розшифруйте ініціали. (У разі потреби скористайтеся службою пошуку в інтернеті).

Впр.628. Прочитайте про10 найкращих явищ. 5 явищ які найбільше сподобалися запишіть в зошит.

Домашнє завдання: §58 Повторити правила. Впр.630. Запишіть у кличному відмінку імена й імена по батькові всіх членів вашоі родини.

 

30.03

Тема: Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Впр.626. Підготуйте письмову розповідь за власним бажанням на запропоновані теми: «Які імена мені подобаються?», «Видатні люди, як іх ім’я та по батькові».

Впр.627. Підготувати розповідь: «Звертання на ім’я та ім’я по батькові в сучасному етикеті». Впр.629 Випишіть з художніх творів 7 речень, у яких би були чоловічі та жіночі імена по батькові в різних відбіркових формах.

Домашнє завдання: §58 Впр.621, 623. Прочитати уривок твору, уявіть себе на місці  людини, чию записку показали всім. Як ви будете себе почувати?

 

31.03

Тематична контрольна робота. Твір-есе на тему: «Любов до батьків – обов’язок чи натхнення». Твір на листах, які потім будуть вкладені в контрольні зошити.

Домашнє завдання: Повторити правила §§57, 58.

 

01.04

Тема: Морфологічна помилка.

Впр.631. Творча бесіда: «З любов’ю до України».

Впр:633 Розібрати правила. Узагальнити правила, що стосуються слів вправи. Поясніть морфологічні помилки.

Самостійне завдання: скласти 10 речень з іменниками, форм родового й орудного відмінків.

Домашнє завдання: §59 вивчити правила, впр.634

 

03.04

Тема: Морфологічна помилка.

Впр.635. Запишіть слова у відповідних граматичних формах.

Впр.636. Оберіть один із варіантів для виконання завдання.

Впр.637. Проаналізуйте свою роботу самостійно. Скласти 10 речень на тему: «Мій  найкращий друг».

Домашнє завдання: §59 повторити правила, впр.638. Опишіть усно свою дорогу додому (з прогулянки), поясніть закінчення іменників.

 

Завдання з української мови на період з 13.03 по 20.03.2020 року.

Група 1/2

 

Група 3/4

 

Тема

Чергування голосних і приголосних звуків. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

Д/з. § 33. Впр. 349, 350 опрацювати за підручником Н.М. Голуб Українська мова 10 кл. (рівень стандарту) : спрощення приголосних, подвоєнні літери

§ 34 Впр.363, 367 написати есе «Прекрасні миті цієї весни…»

 

Група 5/6

 

 

 

Тема

Розвиток зв’язного мовлення. Етапи підготовки промови: вибір теми, цільова настанова, моделювання аудиторії, добір і систематизація матеріалу, написання, редагування й запам’ятання тексту, тренувальне виголошення.

Д/з. Підготувати промову.

Зміст і будова тексту. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Д/з. Підготувати художній текст

 

Група 7/8

(перша підгрупа)

 

 

Тема

Творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по-батькові.

Д/з. Провідміняти своє прізвище, ім’я, по-батькові