Дзвоніть (06267) 4-27-71

Спецтехнологія зварювальних робіт


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань: vladinir.leganush@gmail.com

Викладач: Легануш Володимир Ілліч

На   09.06 – 12.06.2020 рік

Навчальна група 3/4

10.06 – 2 години

  Тема: Дефекти зварних швів і їх усунення.

1.     Дефекти підготовка і складання деталей під зварювання та їх усунення.

2.     Лабораторно – практична робота № 3

Вивчання основних параметрів  дугового зварювання.

11.06  – 3 години

1.     Лабораторно – практична робота № 3

Вивчання основних параметрів  дугового зварювання.

 Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Переглянути   Навчальний відеоролик: Ютуб» http://stroyka-gid.com.ua/instrykziy/13778-defekty-zvarnyx-zednan.html

     

З 01.06.2020 по 05.06.2020

Навчальна група 3-4

               01.06. – 2 години

                 Тема : Техніка наплавлення.

3.     Техніка наплавлення.

Тема: Газотермічне напилення.

1.     Суть газотермічного напилення.

               03.06 – 2 години

      2.  Технологія газотермічного напилення.

             Тема: Порядок використання інструменту для обробки і зачистки зварних швів. Вимоги безпеки праці при обробці зварних швів.

      1. Інструмент для обробки і зачистки зварних швів.

  04.06. – 3 години

       2. Порядок використання інструменту для обробки і зачистки швів.

       3. вимоги безпеки праці при обробці зварних швів.

             Тема : Дефекти зварних швів і їх усунення.

1.     Показники якості зварних з’єднань.

Класифікація дефектів зварних швів.

05.06. – 1 година

        2. Внутрішні та зовнішні дефекти зварних швів.

 Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В. Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В. Гуменюк

Ютуб» Навчальний відеоролик:

–            «Організація робочого місця електрозварника для газотермічного напилення»

–            «Види електродугового наплавлення»

 

З 25.05.2020 по 29.05.2020

Навчальна група 3/4-19

               25.05 – 2 години

             Тема: Особливості технології наплавлення металами різних типів.

1.     Наплавлення високохромістих чавунів

2.     Наплавлення нікелевих сталей.

27.05  – 2 години

1.     Наплавлення кобальтових сплавів

2. Аргонодуговое наплавлення прутками із сплаву сормайт

28.05 – 3 години

          1.  Наплавлення зношеного шару металу під час ремонтних робіт

          2.  Виконання наплавлення під час ремонту гірничо-шахтного          обладнання на КОРУМ «Дружківський МЗ»

                 Тема : Техніка наплавлення.

1.     Обладнання і пристрої для наплавлення

             29.05. – 1  години

 

З 18.05.2020  по  22.05.2020

Тести

для підсумкової контрольної роботи

 з предмету «Спецтехнологія електрозварника» для

навчальної групи 3/4 за І курс 2019 -2020 навчального року

 

Питання № 1.  З якою метою один з кінців електрода не має покриття?
                         1. Для забезпечення підведення струму до електрода.
                         2. З метою економії покриття.
                         3. Для визначення марки електрода.

Питання № 2.  Вкажіть як вибирають щільність захисного скла в зварювальної масці при дугового зварювання
                         1. В залежності від способу зварювання.
2. В залежності від величини зварювального струму.
3. В залежності від гостроти зору зварника.

Питання № 3. Джерела живлення зварювальної дуги класифікуються за типами

1.      Трансформатори

2.      Випрямлячи, агрегати

3.      Трансформатори, випрямлячи, перетворювачі, генератори, агрегати, установки

Питання № 4. До якого класу поділяють дугове зварювання?

1.      Механічного

2.      Термічного

3.      Термомеханічного

Питання № 5. Торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню є:

1.      Металом шва

2.      Зазор

3.      Кромки

Питання № 6.  Зварні шви довжиною до 300 мм відносять до:

1.      Середніх

2.      Довгих

3.      Коротких

Питання № 7. Які вимоги до кабелю для зєднання електродотримача із джерелом живлення:

1.      Не коротший 60м та мати пластикову ізоляцію

2.      Повинен бути гнучкий, мати гумову ізоляцію,  багато дротяний

3.      Повинен бути одно дротяний

Питання № 8. Який діаметр електрода застосовують для зварювання стельових, горизонтальних та вертикальних швів?

1.      До 8

2.      До 2

3.      До 4

Питання № 9. На скільки відсотків зменшується сила струму при зварюванні  у вертикальному положенні?

1.      5-8

2.      10-15

3.      15-20

Питання № 10. Зварювання стикових швів без розчищення кромок двостороннім швом застосовують при товщині металу?

1.      1-2

2.      4-8

3.      10-1

Питання № 11. Який спосіб контролю зварних швів застосовують без руйнування?

1.      Вакуумний контроль

2.      Визначенням макроструктури

3.      Рентгенівським випромінюванням

Питання № 12. Від чого залежить регулювання сили струму під час зварювання?

1.      Від товщини зварюваних деталей

2.      Від діаметра електрода та товщини зварюваних деталей

3.      Від діаметра електрода

Питання № 13. Яка послідовність підготовки та складання деталей до зварювання?

1.      Розмічання, складання, різання та очищення

2.      Очищення, випрямлення, розмічання, різання та складання

3.      Складання, очищення, різання, розмічання

Питання № 14. Одноразове переміщення в одному напрямку джерело нагрівання є:

1.      Прохід

2.      Зварний шов

3.      Розчищення кромок

Питання № 15. Який зварювальні матеріали позначають Св-08 ?

1.      Дріт для зварювання чавуну

2.      Дріт для зварювання міді

3.      Дріт із низьковуглецевої сталі

Питання № 16. Для чого до електродного дроту, присаджувального металу, електродного покриття або флюсу вводять легуючі елементи?

1.      Для збільшення продуктивності праці

2.      Для отримання необхідної міцності, в’язкості, корозієстійкості шва

3.      Для визначення необхідної сили струму при зварюванні

Питання № 17. Яким способом зварюють довгі шви?

1.      На прохід

2.      Від середини до країв та від країв до середини

3.      Зворотноступінчастим

Питання № 18. Як необхідно рухати електрод для збільшення глибини провару?

1.      Кутом назад

2.      З більшою швидкістю

3.      Коливальним рухом

Питання № 19. Яким методом зварюють кутові шви?

1.      Стиковим зєднанням

2.      Тавровим зєднанням

3.      Похилим електродом та (у човник)

Питання № 20. Які сталі найкраще зварюються?

1.      Високо вуглецеві

2.      Низько вуглецеві та низьколеговані

3.      Середньовуглецеві та середньолеговані

Питання № 21. Яка особливість зварювання багатошарових швів?

1.      Запобігання утворення тріщин та деформацій

2.      Застосування зварювання за 1 прохід

3.      Застосування великих інтервалів при накладенні наступного шару.

Питання № 22. Який тип зварного зєднання має умовне позначення Н

1.      Внапуск

2.      Кутове

3.      Стикове

 Питання № 23. Які основні причини виникнення деформацій при зварюванні металу?

1.      Рівномірне нагрівання металу

2.      Нерівномірне нагрівання металу

3.      Застосування електродугового зварювання

Питання № 24. Для чого застосовують коливальні рухи електродом?

1.      Для збільшення твердості зварного шва

2.      Для рівномірного прогрівання зварної ванни

3.      Для звуження зварного шва

 

Відповіді на тести представити на перевірку до 30.05 2020 року

Відповідь надати за формою :

Навчальна група 3-4, прізвище  та ініціали,  № питання – № вибраної відповіді ( №3 – 3); (5 – 2). 

Виконані роботи надсилати смс на мій телефон або фото на Вайбер тел.0999837905

 

Навчальна група 3/4-19

               18.05 – 2 години

             Тема: Механізація та автоматизація зварювального виробництв

1.     Основні поняття про механізацію й автоматизацію зварювальних робіт.

2.     Пристосування, обладнання для механізації та автоматизації зварювальних робіт.

19.05 – 3 години

Тема: Загальні відомості про наплавлення. Наплавлювальні матеріали .

1.     Загальні відомості про наплавлення, види наплавлення.

2.     Наплавлювальні матеріали.

3.     Підготовка металу до наплавлення.

20.05 – 2 години

               4. Режими дугового наплавлення металів.

               Тема: Особливості технології наплавлення

металами різних типів.

               1. Наплавлення вуглецевих і низьколегованих сталей.

             21.05. – 3  години

2. Наплавлення теплостійких і інструментальних сталей.

3. Наплавлення швидкорізальних сталей.

4. Наплавлення корозієстійких сталей.

             22.05 – 1 година

5. Наплавлення високо марганцевих сталей.

 Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Ютуб» Навчальний відеоролик:

–            «Організація робочого місця електрозварника для наплавлення»

–            «Види електродугового наплавлення»

 

З 12.05.2020 по 15.05.2020

Навчальна група 3/4-19

             Тема: Технологія зварювання під шаром флюсу.

           12.05. – 1 година

1.     Техніка автоматичного та напівавтоматичного зварювання під флюсом.

Тема: Особливості плазмового зварювання.

             12.05. – 2 година

1. Особливості плазмового зварювання.

2. Обладнання та пристрої для плазмового зварювання.

 Тема: Високопродуктивні способи ручного дугового зварювання.

          13.05  – 2 години

1. Заходи щодо підвищення продуктивності ручного дугового зварювання.

2. Техніка зварювання високопродуктивними покритими електродами.

14.05. – 3 години

1. Зварювання з глибоким проплавленням

2. Зварювання спареними електродами і трифазною дугою

Тема : Технологічні процеси автоматичного і напівавтоматичного зварювання.

1.     Технології автоматичного і механізованого дугового зварювання .

        15.05. – 1 година

2. Технологічні особливості зварювання вуглецевих сталей першої групи зварюваності.

       Виконати розрахунок режиму напівавтоматичного зварювання металевих пластин зі ст3пс, 10 мм товщина, довжина шва 350 мм., шов стиковий, під шаром флюсу.

        Завдання виконати до 18 травня.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Ютуб» Навчальний відеоролик:

–            «Організація робочого місця електрозварника.»

–            «Виконання швів дуговою зваркою під шаром флюсу»

 

З 27.04.2020 по 30.04.2020

Навчальна група 3/4-19

27.04. -2 години
Тема. Правила використання зварювальних матеріалів.
1.     Правила використання зварювальних матеріалів.
2.     Підготовка зварювальних матеріалів до зварки.
28.04. – 3 години
Тема. Охорона праці зварника. Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці.
1.   Основні види травматизму при зварювані та різанні. Заходи щодо забезпечення електробезпеки.
2.   Охорона праці зварників і різальників при виконанні зварних робіт.
29.04.  – 2 години
Тема. Технологія ручного дугового зварювання покритим електродом.
1.     Поняття про технологію ручного зварювання. Техніка виконання швів.
2.     Положення електрода при зварюванні. Коливальні рухи електрода.
30.04. – 3 години
      1. Наплавлення валиків, його сутність та техніка.
      2.   Технологія зварювання, вибір його режиму.
      3. Основні та додаткові показники режими зварювання.
       Виконати розрахунок режиму зварювання металевих пластин зі ст3пс,
10 мм товщина, довжина шва 350 мм., шов стиковий.
   Завдання виконати до 4 травня.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    
                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк
Ютуб» Навчальний відеоролик:
–            «Організація робочого місця електрозварника.»
–            «Виконання швів ручною дуговою зваркою»

З 21.04.2020 по 24.04.2020

Навчальна група 3/4-19

 

Тема: Зварювальні матеріали, що застосовуються в технологічному процесі зварювання.

  1. Основні відомості про зварювальні матеріали, що застосовуються для зварювання металів.
  2. Покриті електроди для ручного дугового зварювання, наплавлення та різання.
  3. Захисні гази та їх суміші. Зварювальний флюс.

Практичне завдання.

Підібрати електроди для зварювання сталей : ст3 пс,  08Г2С, Х12Н2 М, сталь45

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Практичне завдання для всіх груп виконати до 24.04.2020.

З 13.04.2020 по 17.04.2020

Навчальна група 3/4-19

 
Тема: Правила експлуатації електрозварювального устаткування. Приймання й здавання змін.
1.     Правила обслуговування електрозварювального устаткування.
2.     Вимоги безпеки під час обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання.
3.     Порядок відключення зварювальної апаратури від джерела енергії та приймання  й здавання змін.
Скласти відповіді на тести :

ТЕСТ

– відповіді на запитання може бути як одно так і декілька;
– питання 1, 2, 3, 5, 6, 7 оцінюється 1 бал
– питання 4, 8, 9 оцінюється 2 бала

Відповіді відправляти на номер телефона викладача Легануша В.І. у форматі: Прізвище Ім’я   № питання та № вибраної вами відповіді.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання» І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько,  О.В.Гуменюк
Зміст тесту
Відповідь
1.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікуються за родом току
1.       Змінного
2.       Постійного
3.       Змінного та постійного
2.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікуються за типами
1.       Трансформатори
2.       Випрямлячи, агрегати
3.       Трансформатори, випрямлячи, перетворювачі, генератори, агрегати, установки
3.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікують за номінальним струмом
1.       50А, 100, 150, 180, 210- 5000А
2.       150А, 180, 220, 300, 5000А
3.       125А, 160А, 200А, 250А. 310А, 5000А
4.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікують
1.       За кліматичним виконанням
2.       За категорію розміщення
3.       За кількість постів
5.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікують за видом
1.       Для дугового зварювання
2.       Для плазмового зварювання
3.       Для дугового і  плазмового зварювання
 
6.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікують за
1.       За категорію розміщення
2.       Для відкритих приміщень
3.       Для майстерень
7.       Джерела живлення зварювальної дуги класифікують
1.       За кліматичним виконанням
2.       Для помірного клімату
3.       Для тропічного клімату
8.       Джерела живлення зварювальної дуги змінного струму
1.       Одно – й трифазні трансформатори
2.       Зварювальні випрямлячи, генератори
3.       Перетворювачі
9.       Зварювальні живлення для ручної дугової зварки розраховані на струм
1.       Від 125А до 500А
2.       Від 200А до 1000А
3.       Від 1000А до 5000А

      

З 23.03.2020 по 27.03.2020

Навчальна група 3/4-19

Тема: Порядок підготовки зварювального обладнання , інструменту та пристроїв до виконання зварювальних робіт.

  1. Загальні вимоги щодо підготовки зварювального обладнання..

Розробити технологічну картку по підготовка обладнання до зварювання.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 12.03.2020 по 20.20.2020

Навчальна група 3/4-19
Тема: «Пристосування й інструменти для технічного обслуговування
зварювального обладнання і апаратури».
1 Обслуговування та ремонт зварювального обладнання.
Опрацювати тему та скласти конспект
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»
І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк