Дзвоніть (06267) 4-27-71

Обладнання та технологія зварювальних робіт


Для консультацій з викладачем, а також надання відповідей та напрацювань: vladinir.leganush@gmail.com

Викладач: Легануш Володимир Ілліч

На 09.06 – 12.06.2020 рік

Навчальна група 9-10

Консультації :

            09.06  – 2 години 

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи .

       ІІІ частина. Економічна  частина

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

 

На 01.06.2020 – 05.06.2020 рік

Навчальна група 9-10

Консультації :

            01.06 – 2 години 

            02.06 – 2 години

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи .

       ІІ частина. Технологічна частина

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 25.05.2020 по 29.05.2020

Навчальна група 9/10-19

Консультації :

            25.05 – 2 години 

            26.05 – 2 години

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи .

       ІІ частина. Технологічна частина

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 18.05.2020   –  22.05.2020

Група 9/10-19

Консультації :

           18.05 – 2 години 

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи.

       ІІ частина. Технологічна частина.

            19.05 – 2 години

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 12.05.2020 – 15.05.2020 рік

Навчальна група 9/10-19

 Консультації :

            12.05 – 2 години  

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи .

       ІІ частина. Технологічна частина.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання» І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 04.05.2020 по 08.05.2020 рік

Тема: Технологія ручного дугового зварювання покритим електродом.

04.05. – 2 години

1.     Вплив показників режиму зварювання на розмір та форму шва.

2.     Техніка зварювання у нижньому положенні зварного шва. Зварювання стикових і кутових швів.

05.05. – 3 години

Тема: Технологія зварювання в захисних газах

1.     Класифікація способів зварювання в захисних газах.

2.     Схеми зварювання в середовищі захисних газах.

3.     Класифікація обладнання для механізованого зварювання.

06.05. – 2 години

4. Газова апаратура й прилади. Напівавтомати та автомати для зварювання в захисних газах.

       5. Гучні напрямні рукава для зварного дроту, пальники для зварки.

07.05.  – 2 години

        6. Режими зварювання плавким електродом у вуглекислому газі. Техніка зварювання у середовищі СО2 .

Тема: Технологія зварювання під шаром флюсу.

1.     Галузі застосування та суть процесу зварювання під флюсом.

08.05. – 1 година

 2. Обладнання для напівавтоматичного та автоматичного зварювання під флюсом.

       Виконати розрахунок режиму напівавтоматичного зварювання металевих пластин зі ст3пс, 10 мм товщина, довжина шва 350 мм., шов стиковий, , у середовищі СО2

Завдання виконати до 8 травня.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»  І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Ютуб –  Навчальний відеоролик:

– «Організація робочого місця електрозварника»

   «Виконання швів дуговою зваркою у середовищі СО2

 

З 04.05.2020 по 08.05.2020 

Навчальна група 9/10-19

 Консультації :

04.05 по 08.05. вільний час за телефонним дзвінком здобувача освіти. 

Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи .

       ІІ частина. Технологічна частина.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    

                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

 

З 27.04.2020 по 30.04.2020

Переддипломні консультації

27.04. 2 години , 28.04 – 2 години.
Тема: Розробка пояснювальної записки Дипломної роботи.
       ІІ частина. Технологічна частина.
1.     Призначення і характеристика зварної конструкції.
2.     Вибір способу зварювання
3.     Вибір металу для виготовлення зварної конструкції та визначення групи зварюваності стали.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»    
                                         І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

З 21.04.2020 по 24.04.2020

Навчальна група 9/10-19

Розрахунокрежимів  ручного дугового зварювання

Згідноваріанту по списку, розрахувати режим зварювання . При ручном дуговом зварюванны  до параметрів режиму зварюваннявідносяться сила зварювального струму, напруга, швидкістьпереміщенняелектродувздовж шва (швидкістьзварювання), рід струму, полярність і ін. Діаметрелектродавибираєтьсязалежновідтовщинизварюваногометалу, типу зварногоз’єднання та положення шва в просторі. При виборідіаметраелектрода для зварюванняможнавикористовуватинаступніорієнтовнідані: А) обрати товщину листа (мм) та діаметрелектрода (мм) табл. 1;

Таблиця 1

Товщина листа (мм) 1-2 3 4-5 6-10 10-15 15 і більше
Діаметрелектрода (мм) 1,6-2 2.0-3.0 3.0-4.0 4.0-5.0 5.0 5.0 і більше

Розрахувати силу зварювального струму (А):

Ісв=К·dэ (4)

де К – коефіцієнт, рівний 25-60 А/мм;

dэ – діаметрелектрода, мм.

Коефіцієнт К в залежностівіддіаметраелектродаdэприймаєтьсярівним за таблицею 2:

Таблиця 2

d е  (мм) 1-2 3-4 5-6
К, А/мм 25-30 30-45 45-60

Силу зварювального струму, розраховану за цією формулою, слідвідкоригувати з урахуваннямтовщинизварювальнихелементів, типу з’єднання і положення шва в просторі. Якщотовщинаметалу S = 3 d е, то значенняIсвслідзбільшити на 10-15%. Якщо ж S≤ 1,5 d е, то зварювальний струм зменшують на 10-15%. При зварюваннікутовихшвів і наплавленні, значення струму повинно бути підвищено на 10-15%. При зварюванні у вертикальному абостельовомуположеннізначеннязварювального струму повинно бути зменшено на 10-15%. Для більшості марок електродів, використовуванихпризварюваннівуглецевих і легованихконструкційних сталей, напруга дуги U = 22-28 В.

Розрахунокшвидкостізварювання, м/год, виконується за формулою:

св = н∙Ісв ∙Fшв∙ (5)

де αн – коефіцієнт наплавки, г/А·год (приймають з характеристики обраногоелектрода по табл. 1 в додатках); Fшв – площа поперечного перерізу шва при однопрохідномузварюванні, см 2 ; ρ – густина метала електрода, г/см3 (для сталі ρ=7,8 г/см3 ). Fшв = (6 – 8) · dэл, мм 2 , (6)  dел – діаметрелектрода, мм. Масанаплавлювального метала, г, для ручного дугового зварюваннярозраховують по формулі: GH=Fшв·l·ρ (7) де l – довжина шва, см (табл. 3); ρ – густинанаплавленого метала, г/см 3 (для сталі ρ=7,8 г/см3 ).

Таблиця 3

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
довжина швасм 5 6 4 7 3 2 8 12 9 10 15 25 31 48 68

Розрахунокмасинаплавленогометалу, г, при ручному дуговому наплавленніздійснюється за формулою: GH=Fнп·hн·ρ (8)

де Fнп – площанаплавлюваноїповерхні, см 2 , (табл. 4);

hн – необхіднависотанаплавлюваного шару, см, h=0,4 см.

Таблиця 4

варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
площанаплавлюваноїповерхні, см2 40 60 100 55 88 75 63 20 110 65 38 48 65 32 20

Час горіння дуги, ч, (основний час) визначається по формулі:

t0 =Gн \Ісв·aн                                                  (9)

Повний час зварювання (наплавлення), год, наближеновизначається за формулою:

Т =to / Kп                                                                                           (10)

де t0 – час горіння дуги (основний час), ч; Kп – коефіцієнтвикористаннязварювального поста, якийприймається для ручного зварювання 0,5-0,55. Витратаелектродів, кг, для ручного дугового зварювання (наплавлення): Gм= GH·Кэ (11) де t0 – час горіння дуги (основний час), ч; Kп – коефіцієнтвикористаннязварювального поста, якийприймається для ручного зварювання 0,5-0,55. Витратаелектродів, кг, для ручного дугового зварювання (наплавлення): Gм= GH·Кэ (11)

де Ке – коефіцієнт, щовраховуєвитратуелектродів на 1 кг наплавленогометалу.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

Практичне завдання для всіх груп виконати до 24.04.2020

 

З 13.04.2020 по 17.04.2020

Група 9/10-19

 Предмет : «Обладнання та технологія зварювальних робіт» консультативне завдання.

Надати відповіді на тести.
Варіанти вибираємо згідно списку по журналу обліку навчань. З  1 по 7 , з 8 по 15 повторюються варіанти.
   Відповіді відправляти на  номер телефона викладача Легануша В.І. у форматі: Прізвище Ім’я  № тесту , № питання та № вибраної вами відповіді.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»  І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

ВИХІДНИЙ ТЕСТ

(професія електрогазозварник 3 розряд )

З 23.03.2020 по 27.03.2020

Навчальна група 9/10-19

 Тема : Нагрів деталей перед зварюванням і наплавленням, засоби вимірювання температурного режиму.

 1. Термообробка металів перед зварюванням, ступені нагріву.
 2. Засоби вимірювання температурного режиму

Тема:  технологія електродугового зварювання у всіх просторових положеннях металевих конструкцій

 1. Класифікація зварних конструкцій
 2. Вибір матеріалів і способів зварювання
 3. Технологія виготовлення зварних балкових й решітчастих конструкцій
 4. Технологія зварювання арматури залізобетону
 5. Зварювання труб магістральних трубопроводів
 6. Виготовлення зварних циліндричних резервуарів
 7. Зварювання посудин, які працюють під тиском
 8. Особливості зварювання конструкцій гірничо шахтного обладнання.
 9. Основи технічного нормування зварювальних робіт.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

«Ютуб» Навчальний відеоролик  «Зварювання металевих конструкцій та трубопроводів.»

Розробить та скласти технологічну карту на виготовлення зварної конструкції «Таврова балка».

Тема: Технологія аргон дугового зварювання неплавким електродом складних вузлів з різного металу.

 1. Сутність зварки в інертних газах. Застосування аргону для зварювання.
 2. Вольфрамові електроди. Марки, витрачення під час зварювання.
 3. Обладнання для зварювання неплавким електродом у середовищі аргону.
 4. Технологія зварювання сталей та кольорових металів неплавким електродом у середовищі аргону.

Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»

І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк

«Ютуб» Навчальний відеоролик   Зварювання алюмінію у середовищі аргону вольфрамовим електродом.

Виконати розрахунок витрати вольфрамових електродів при зварюванні пластин з титану 530х360х10 мм. Шов стиковий.

З 12.03. по 20.03.2020 рік

Навчальна група 9/10-19
Тема : Дугове і газове зварювання чавунів.
Опрацювати тему та скласти конспект
1 Характеристика чавунів.
2 Особливості зварювання чавунів.
3 Холодне і гаряче зварювання чавунів
Тема: Електродугове і газове зварювання кольорових металів їх сплавів.
Опрацювати тему та скласти конспект
1 Особливості дугової зварки міді . техніка та режими.
2 Особливості газової зварки міді та її сплавів.
3 Зварювання алюмінію та його сплавів.
4 Зварювання титану та його сплавів.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»
І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк
«Ютуб» Навчальний відеоролик «Зварювання чавунів»

На 16.03.2020 р.

Навчальна група 9/10-19
предмет : «Обладнання та технологія зварювальних робіт»
Опрацювати тему та скласти кросворд. Тема: Технологія зварювання
тугоплавких і різнорідних металів
1 Зварювання тугоплавких металів
2 Технологія зварки різнорідних металів .
Тема: Наплавлення та запилення твердими сплавами
1 Загальні відомості про наплавлення. Наплавлювальні матеріали.
2 Особливості технології наплавлення металів.
3 Газотирмічне запилення.
Література: підручник «Технологія електродугового зварювання»
І.В.Гуменюк, О.Ф. Івасько , О.В.Гуменюк
«Ютуб» Навчальний відеоролик Наплавлення твердими сплавами