Дзвоніть (06267) 4-27-71

Технології


Для зв’язку з викладачем: alex.binchukov@gmail.com 

ГРУПА 7/8

Урок №16

19.10.2020

Принципи функціонування виконавчих меха­нізмів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 218-219 – конспектування, зробити перелік виконавчих механізмів, що будуть використовуватись у проекті

Урок №17

19.10.2020

Програмування Adruino. Плата Adruino. Прое­кти, реалізовані на основі Adruino.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 219-223- ознайомлення та конспектування, сформувати перелік питань для обговорення

Урок №18

21.10.2020

Поняття алгоритму. Типи алгоритмів.

Ознайомлення та конспектування онлайн ресурсу Алгоритм

Урок №19

26.10.2020

Визначення теми та завдань проекту. Пошук інформації, актуальної для про­екту.

Визначити тему проеку, спланувати його виконання, зробити реферат за темою проекту.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 224-227

Урок №20

26.10.2020

Добір технологій та технік для реалізації про­екту.

Згідно плану виконання проекту, визначити техніки реалізації, характеристики технік законспектувати.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 223 – відповісти на запитання

Урок №21

28.10.2020

Характеристика ключових понять для досяг­нення поставлених завдань. Етапи проектної діяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 218-221 – ознайомлення та конспектування

Урок №22

02.11.2020

Визначення послідовності реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Урок №23

02.11.2020

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Урок №24

04.11.2020

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Урок №25

09.11.2020

Складання електричної схеми для реалізації поставленого завдання. Виконання робіт від­повідно до обраних технік та технологій.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Урок №26

09.11.2020

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

 

Урок №27

 

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні.

Урок №28

 

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування?

Урок №29

 

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування?

Урок №30

 

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування? Законспектувати скетч зі створеною функцією.

Урок №31

 

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування? Як застосовується функція random?

Урок №32

 

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування? Що таке масив даних?

Урок №33

 

Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Ознайомитись з відео:

Конспектувати етапи створення проекту, які можливості Adruino використовуються при виконанні данного етапу проектування?

Урок №34

 

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Розробити онлайн презентацію проекту з демонстрацією скетчу адруїно. Для розробки презентації можливо використання онлайн сервісу Google Docs.

Урок №35

 

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Пройти контрольне тестування за темою Основи автоматики і робототехніки

Урок №36

 

ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність поняття «підприємництво», «бізнес»

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 192 – скласти опорний конспект

Урок №37

 

Визначальні риси підприємництва. Функції пі­дприємництва

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 192 -193 – скласти опорний конспект

Урок №38

 

Основні форми підприємництва і їх класифі­кація

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 193-196 – скласти опорний конспект

Урок №39

 

Основи правової бази розвитку підприємницт­ва

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 197 – скласти опорний конспект

Урок №40

 

Механізм створення власної справи. Процеду­ра державної реєстрації суб’єктів підприємни­цької діяльності

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 198-199 – скласти опорний конспект

Урок №41

 

Власне діло, головні переваги. Умови успіху підприємницької діяльності

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 199-201 – скласти опорний конспект

Урок №42

 

Економічна свобода, її сутність і роль у розвитку підприємництва. Основні терміни підприємни­цької діяльності

Підручник «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти Біленко О. В, Пелагейченко М. Л.

Стор. 202-203 – скласти опорний конспект