Дзвоніть (06267) 4-27-71

Рекомендації щодо проведення сучасного уроку в/н


Структурні елементи уроку Традиційний урок Сучасний урок Педагогічний

коментар

І. Організаційна частина:

–  перевірка наявності учнів;

–  перевірка готовності учнів до уроку;

– допуск з охорони праці

Майстер в/н сам перевіряє готовність учнів до уроку, здійснює перекличку, задає питання з охорони праці Залучає учнів . Використовує  екран  настрою, емоційного стану, готовності учнів до уроку, методи «ланцюжок», «мікрофон» (для допуску з ОП) Важливо: зовнішній вигляд майстра (спецодяг), психологічна готовність його до уроку, до співпраці  з учнями, посмішка….
ІІ. Вступний інструктаж

1. Актуалізація знань

– повідомлення теми програми і уроку;

Майстер в/н доводить тему програми, посилаючись на запис на дошці Майстер в/н з допомогою постановки додаткових питань до учнів доводить тему програми і уроку; використовує словесне повідомлення підсилене наочністю Повідомлення: словесне, побудоване в послідовності : «Що, навіщо, як ми будемо вивчати? Де можна використати ці уміння та навички?

– повідомлення підсилене наочністю, ілюстраціями, фото, відео, цікавими прикладами, фактами;

– посилання на попередні міжпредметні зв’язки, особистий досвід, практичне значення теми;

– визначення разом з учнями теми, мети, очікуваних результатів (асоціативна квітка, дерево сподівань тощо)

Рекомендації: використання прийомів, які підвищують рівень зацікавленості, розуміння навчального матеріалу для практичної діяльності:

– створення  ситуації «нового», «подиву», «зацікавленості»;

– організація бесід, дискусій;

– раціональне використання проблемних запитань;

– демонстрація натуральних зразків, макетів, моделей, плакатів, відеозаписів.

– цільова установка проведення уроку; Майстер в/н доводить мету уроку «Що, навіщо, як ми будемо вивчати? Де можна використати ці уміння та навички?  Створює ситуацію «нового», «подиву», «зацікавле-ності»; використовує прийоми «дерево сподівань»,  «очікувань»
– перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку; Переважає опитування Активізує всю групу, використовує питання пошукового , проблемного характеру , завдання на виконання практичних дій, ігрові  та імітаційні елементи, апелювання до досвіду Мета опитування: забезпечення теоретичної основи майбутньої професійної діяльності.

Питання повинні нести продуктивний характер: «Чому?», «Поясніть…»,. «Порівняйте…», «Обґрунтуйте…», «Зробіть висновок…».

Завдання повинні бути практичного характеру:

«Підібрати інструменти…», «Виконати …», «Організувати робоче місце для виконання…,

завдання на виконання певних прийомів, виробничих дій, операцій.

– пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці

 

Доводить майстер в/н Складають разом Ознайомлення планово-почасовою карткою на урок, виконання завдання
2. Викладення нового матеріалу

– повідомлення нової навчальної інформації;

Монолог майстра в/н Діалог майстра в/н з учнями ;

апелювання до досвіду

Рекомендації: використання наочності, інформаційні, презентаційні повідомлення учнів (випереджувальні завдання)
– показ нових прийомів трудової діяльності; Практичний показ майстра в/н Залучає до співпраці учнів;

Використовує функцію дублерів майстра виробничого навчання

Рекомендації:

– мова майстра в/н проста, ясна, зрозуміла, професійно грамотна;

– розповідь максимально коротка, змістовна;

– новий матеріал розбитий на операції, етапи виробничого (технологічного процесу) процесу;

– навчальна інформація проілюстрована зрозумілими прикладами, ілюстраціями, практичними діями;

– нові операції та прийоми трудової діяльності демонструються в сповільненому та робочому темпі;

– нові терміни багаторазово пояснюються в різному контексті.

– важливі думки і факти виділяються, ілюструються наочностями, інструкційними фото-алгоритмами тощо.

– новий матеріал дозволяється викладати дозовано з обов’язковим закріпленням

Інструктування проводити з позиції попередження помилок, утруднень. Прийоми роботи показувати тільки ті які є новими для учнів. Залучення учнів до самостійного розбору технічної документації, планування, вибору інструменту, пристосувань, режимів роботи.

Використання відео робочих режимів виконання операцій, робіт

– пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; Пояснює майстер в/н Залучає до співпраці учнів Рекомендації:

Складання алгоритму роботи

– обговорення типових помилок; Майстре в/н розповідає про помилки Залучає учнів Рекомендації:

Залучати учнів до спостереження, коментування та аналізу на прикладах зразків, імітацій дій, прийомів

– повідомлення про передовий досвід за темою уроку; Розповідь майстра в/н Залучає учнів Рекомендації:

Залучення учнів до випереджувальної пошуково-дослідницької роботи та презентація результатів їх роботи (презентації, буклети, відео, фотоматеріали).

– опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром; Учні виконують нові прийоми Учні виконують нові прийоми Рекомендації:

Залучати учнів до спостереження, коментування та аналізу виконання прийомів окремими учнями, приклад метод «акваріум»

– відповідь майстра на запитання учнів; Відповідає майстер Залучає учнів  
– видання завдання для самостійної роботи учнів та пояснення алгоритму їх виконання; Пояснює алгоритм виконання роботи Диференційний підхід до видачі завдання, залучає учнів для пояснення алгоритму Рекомендації:

Розробляти завдання різного рівня складності;

Пропонувати учням матеріалів письмового інструктування з урахуванням їх здібностей

– розподіл учнів по робочих місцях; Майстер в/н розподіляє по робочим місцям Майстер в/н розподіляє по робочим місцям Форми організації самостійної діяльності:

– індивідуальна;

– парна;

– малими групами.

– повідомлення про критерії оцінювання виконаних робіт; Майстер в/н повідомляє критерії оцінювання Майстер в/н повідомляє критерії оцінювання  
– підведення підсумків вступного інструктажу Підводе підсумки майстер в/н Співпрацює з учнями  
ІІІ. Поточний інструктаж

– самостійна робота учнів над виданими завданнями;

Самостійна робота учнів Заохочує учнів до творчого підходу при виконанні завдань Важливо:

–     розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, не давати учням готових вказівок як виправити помилку;

–     заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань;

–     привчати до постійного використання навчально-технологічної документації;

 

– цільові обходи майстра робочих місць учнів; Проводить майстер в/н Залучає кращих учнів на допомогу майстру в/н Рекомендації:

Введення експертів, лідерів, бригадирів із числа кращих учнів

– прийом та оцінювання виконаних робіт; Оцінює виконані роботи майстер в/н Учні здійснюють самоконтроль та взаємоконтроль Рекомендації:

Використання прийомів самооцінювання, взаємооцінювання  за визначеними критеріями та порівняння з оцінюванням експертів, майстра в/н

– прибирання робочих місць      
ІV. Заключний інструктаж

– аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

Аналіз діяльності проводить майстер  в/н Залучає всіх учнів до активного обговорення підсумків уроку Рекомендації:

Залучати учнів в якості експертів

– оцінка роботи учнів її об’єктивне обґрунтування; Оцінює роботу майстер в/н Самооцінка учнів та її обґрунтування Рекомендації:

Використання прийомів самооцінювання, взаємооцінювання  за визначеними критеріями

– аналіз причин помилок учнів та пропозиція засобів по їх усуненню; Майстер в/н аналізує причини помилок Залучає всіх учнів до обговорення помилок та пропозицій щодо їх усунення Рекомендації:

Залучати учнів до коментування та аналізу виконаних робіт, введення групи технічного контролю

– видача домашнього завдання Одне завдання для всіх учнів Видає різнорівневі та випереджу-вальні завдання Рекомендації:

Домашні завдання диференційовані:

– І рівень завдання – обов’язковий мінімум;

– ІІ рівень завдання – тренувальний (доповнюють зміст інструкційних,  інструкційно-технологічних карток; виконують розрахунки, креслення)

– ІІІ рівень завдання – творчий (самостійно розробляють технологічний процес, документацію письмового інструктування, досліджують інноваційні техпроцеси тощо)