Дзвоніть (06267) 4-27-71

Методична рада та методичні комісії


2020-2021 навчальний рік

План роботи педагогічної ради

№ з/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальні
1
 Аналіз стану навчання здобувачів освіти ліцею, результативність. Аналіз методичної роботи за 2019-2020н.р.
Серпень
2020
Методист
 
 
 
Заст.директора з НВирР
Про підсумки ДКА за 2020-2021 н.р. Типові помилки, допущені здобувачами освіти при проведенні ДКА
Затвердження єдиного Плану  роботи  ліцею на  2020-2021 н. р.
Директор
Про підготовку та проведення Дня знань.
Заступник директора з НвихР
2
Соціально-психологічний супровід учнівського колективу. Адаптація здобувачів освіти.
Жовтень 2020
Заступник директора з НВихР
 
Заступник директора з НВихР
Про правила користування мобільним зв’язком під час освітнього процесу
Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Методист
Про підготовку до атестації педагогічних працівників ліцею у 2020-2021 н.р.
Методист
Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках «Захисту Вітчизни»
Пилипенко В.І.
3
 Роль учнівського самоврядування в житті нашого навчального закладу як реальної виховної сили в умовах демократизації.
Грудень 2020
Заступник директора з НВихР
 
 
Методист
Про правила користування мобільним зв’язком під час освітнього процесу
Доцільність та стан використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках англійської мови, зарубіжної літератури
Парамон І.Є.
 
 
 
Пімонова Н.В.
Стан формування у здобувачів освіти міцних знань та вмінь працювати з комп’ютером, що дозволить виховати майбутнього фахівця, здатного працювати з конкретним програмним продуктом, оволодіти будь-якою програмою.
4
Підсумки  роботи  педколективу за 1 семестр та завдання на ІІ семестр.
Січень
2021
Методист
Взаємодія ліцею, сім’ї, громадськості у справі виховання дітей та підлітків. Робота з сім’ями педагогічно занедбаних учнів. Тривожні діти
Заступник директора з НВихР
Роль бібліотеки у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів
Бібліотекар
Про проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівниками в поточному році
методист
5
Про хід роботи щодо атестації педпрацівників ліцею.
Творчі звіти атестантів
Лютий
2021
Методист
Атестанти
Використання інноваційних форм і методів навчання на уроках виробничого навчання
Ст. майстер
Майстри в/н
Аналіз викладання загальноосвітніх та загальнопрофесійних  предметів
Заст. директора з НВирР,
заступник директора з НР
6
Організація ДПА, підготовка здобувачів освіти до проходження ДПА в формі ЗНО.
Квітень
2021
Методист
 
 
 
Директор
 
Методист
Про стан профорієнтаційної роботи в школах міста
Про підсумки  атестації педпрацівників ліцею.
Питання  учнівського самоврядування про проведену роботу
Заступник директора з НВихР
7
Стан підготовки та допуск до державної  кваліфікаційної атестації здобувачів освіти (група на базі повної загальної середньої освіти)
Травень
2021
Заступник директора з НВирР
 
Директор
 
 
Методист
 
Обговорення та затвердження заходів з підготовки ліцею до нового навчального року.
Стан ведення журналів теоретичного та виробничого навчання
8
Реалізація методичної проблеми ліцею засобами колективної методичної роботи
Червень 2021
Методист
Аналіз виховної роботи в ліцеї протягом 2020-2021н.р.
Заступник директора з НВихР
Про переведення здобувачів освіти на наступний курс навчання.
Методист

План роботи методичної ради

№ з/п
Зміст роботи
ВЕРЕСЕНЬ
1
1.     Аналіз методичної роботи за 2019-2020 н.р.
2.     Про організацію роботи колективу над методичною проблемою
3.     Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2020-2021 н.р.
4.     Інформація про нормативні документи з питань організації освітнього  процесу.
5.     Обговорення планів роботи МК, інших форм методичної роботи на 2020-2021 н.р.
6.     Участь здобувачів освіти та педагогів у конкурсах, змаганнях. Планування роботи щодо підготовки здобувачів освіти до проведення етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
7.     Розгляд плану проведення предметних тижнів у 2020-2021 н.р.
 
ЛИСТОПАД
2
1.     Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, поурочний план уроку.
2.     Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.
3.     Взаємовідвідування уроків.
 
СІЧЕНЬ
3
1.     Спільна робота бібліотеки, викладачів, класних керівників.
2.     Курсова перепідготовка педагогічних працівників.
3.     Звіт про роботу методичних комісій за І семестр 2020-2021 н.р.
 
БЕРЕЗЕНЬ
4
1.     Про використання тестових завдань як однієї з форм контролю за навчальними досягненнями здобувачів освіти (обмін досвідом)
2.     Визначення форм підготовки викладачами здобувачів освіти до складання ДПА в формі ЗНО
3.     Моніторинг діяльності педагогічних працівників, які атестуються.
ТРАВЕНЬ
5
1.     Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.
2.     Стан проведення предметних тижнів. Аналіз участі у  олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах.
3.     Аналіз роботи педколективу над проблемною темою навчального закладу.
4.     Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи  ліцею та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
 

План роботи методичної комісії холодної обробки металів

 
Склад методичної комісії:
 
Голова:                                 Пилипенко В.І – викладач спецдисциплін
Члени методичної комісії:
Стукалова Н.І. – майстер в/н
Пометун Л.Г. – викладач спецдисциплін
Філоненко  О.А. – викладач
Бінчуков О.О. –  майстер в/н
 
Проблема, над якою працює методична комісія:
«Використання нових та вдосконалення традиційних форм і методів навчання і виховання для підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти».
Завдання, які стоять перед викладачами і майстрами методичної комісії:
 1. Упровадження в освітній процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 2. Систематичне інформування викладачів і майстрів про нові орієнтації щодо змісту і методики навчання;
 3. Спонукання і сприяння у викладачів і майстрів бажань і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації;
 4. Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певного фахового напряму;
 5. Активізація та всебічний розвиток здібностей викладачів і майстрів, формування в них зацікавленості сучасними технологіями.
Вересень
1.Розглянути план роботи методичної комісії холодної обробки металів.
Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій
щодо їх удосконалення.
2.Розглянути плануючу документацію викладачів по предметам на рік:
– тематичний план;
– поурочнно-тематичний план;
– структурно-логічні схеми тематичного оцінювання;
– тестові завдання для тематичного оцінювання.
– робочі навчальні програми з предмету.
 – завдання для поетапної  кваліфікаційної атестації.
 – план самоосвіти.
3. Розглянути плануючу документацію майстрів в/н з навчально-виробничих робіт на I семестр:
– робочі навчальні програми з предмету;
– тематичний план з виробничого  навчання;
– тематичне планування на кожний місяць;
– тематичне оцінювання;
– графік поетапної атестації;
– перелік навчально-виробничих робіт;
– перелік навчально-виробничих  робіт на підприємствах;
– структурно-тематичні схеми виробничого навчання;
– графік тематичних атестацій виробничого навчання;
– перелік пробних кваліфікаційних робіт;
 – детальна програма виробничої практики з професії «Токар. Оператор верстатів з ЧПУ»
Жовтень
1. Заслухати та схвалити доповіді, розглянути та схвалити методичні розробки інженерно-педагогічних працівників на I-II семестри 2020-2021 навчального року.
2. Провести «круглий стіл» де буде обговорюватися аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань. умінь і навичок учнів. рівня їх вихованості і професійної культури.
3.Вивчення наказів, інструктивно – методичних листів і розробка заходів з їх реалізації
Листопад
1. Організувати ярмарок ідей по обговоренню  «Формування пізнавального інтересу учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання та в позаурочний час, як один із шляхів подолання неуспішності.»
2. Розглянути розробку відкритого уроку майстра в/н Стукалової Н.І. на тему: «Розробка операційно – технологічної карти нарізування багатозахідної різьби в гайках
Грудень
1. Розглянути плануючу документацію майстрів в/н з навчально-виробничих  робіт на II семестр:
-теми дипломних робіт;
– тематичний план виробничих робіт;
– структурно-тематичні схеми виробничого навчання;
– графіки поетапної атестації; план з виробничих робіт;
– тематичне планування на кожний місяць;
– тематичне оцінювання;
– перелік навчально – тематичних атестацій виробничого навчання;
– перелік пробних кваліфікаційних робіт; графіки ;
– перелік навчально – виробничих робіт.
Січень
1. Заслухати доповідь викладача Пилипенко В.І. на тему:  «Інноваційні технології на уроках спеціальних предметів як ефективний чинник якості знань»
2. Провести презентацію до уроку виробничого навчання з теми «Активізація творчої діяльності учнів на уроках виробничого навчання»
Лютий
1. Провести брейн-ринг на тему: «  Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей викладачів і майстрів в/н, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою».
2. Заслухати доповідь майстра в/н  Стукалової Н.І. на тему: «Впровадження активних методів навчання на уроках виробничого навчання»
Березень
1. Провести семінар педагогічної майстерності під девізом: «ІКТ як умова формування інноваційної компетенції викладача».
2. Заслухати доповідь майстра виробничого навчання Бінчукова О.О. на тему: «Мультимедійна система навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання».
3. Обговорення плану проведення тижня холодної обробки металів
Квітень
1. Провести калейдоскоп думок щодо проведення конкурсу рефератів .
2. Розглянути розробку відкритого уроку викладача Пилипенко В.І. на тему: «Визначення кількість переходів в залежності від заданої точності розмірів поверхні ».
3. Провести тиждень холодної обробки металів з професії «Токар. Оператор верстатів з ПК»
Травень
1. Провести диспут з теми: «Креативний підхід до проведення уроків – запорука підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів  ».
2. Заслухати доповідь майстра в/н Пилипенко В.І «Формування пізнавального інтересу учнів на уроках виробничого навчання, як один із шляхів подолання неуспішності»
3. Розглянути  доповідь майстра в/н Стукалової Н.І.« Система формування вмінь пошукового, творчого характеру  учнів на уроках виробничого навчання »
Червень
1. Провести майстер – клас педагогічного досвіду з   теми: « Принципи дидактики для технологій індивідуального навчання»
2. Розглянути доповідь викладача Пилипенко В.І. на тему: «Креативний підхід до викладання спеціальних предметів як засіб формування всебічно розвиненої особистості  »
3. Провести  моніторинг навчальних досягнень  учнями на уроках теоретичного і  виробничого навчання за 2020-2021 навчальний рік.

План роботи методичної комісії гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін

 
№.
з.п.
Зміст роботи
Відповідальний
СЕРПЕНЬ
1
Оголошення складу методичної комісії  «Горячої обробки металів та електро-технічних дисциплін» та затвердження плану роботи на 2020 – 2021 навчальний рік
Голова МК
2
Зазначення теми, над якою буде працювати МК в 2020-2021 навчальному році та обговорення індивідуальних методичних тем.
Члени МК
3
Розгляд складеної навчально-плануючої документації розробленої на підставі ДС ПТО з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти за професіями:  електрозварник ручного зварювання, контролер зварювальних робіт; електрогазозварник
Голова МК,
члени МК
ВЕРЕСЕНЬ
1
Обговорення членами МК готовності кабінетів та майстерень до нового навчального року.
Голова МК,
члени МК
2
Огляд нової спеціальної навчально -технічної літератури.
Бібліотекар  Коліватова О.А.
3
Розгляд індивідуальних робочих планів членів МК.
Голова МК,
члени МК
4
Відкритий урок: «Зварювання простих деталей складністю 2 розряду.»
Мартиненко С.В.
ЖОВТЕНЬ
1
Впровадження в навчальну програму з предметів «Спецтехнологія контролер зварювальних робіт», «Обладнання та технологія зварювальних робіт»,  навчального матеріалу з новітніх виробничих технологій.
Голова МК,
члени МК
2
Корегування плану роботи зі здібними дітьми до участі в обласних олімпіадах та конкурсах фахової майстерності.
Голова МК
Члени комісії
3
Обмін досвідом роботи з невстигаючими учнями.
Голова МК
Члени комісії
4
Методичні рекомендації по розробці дидактичних матеріалів, тематичних папок, письмових екзаменаційних робіт
Методист ДНЗ ДПЛ
Єрмілова Т.Ю.
Голова МК
5
Доповідь: «Професійна адаптація майбутніх робітників.»
Дудник О.Г.
6
Відкритий урок: «Підготовка металу до зварювання.»
Мушкін С.А.
7
Стан підписки періодичних видань професійного спрямування на 2021 рік.
Бібліотекар
Члени МК
ЛИСТОПАД
1
Перевірити наявність та склад папок з матеріалами до проведення занятть  з предметів за новими ДС ПТО.
Голова МК
2
Обмін досвідом членів МК по впровадженню в навчальний процес активних форм і методів навчання та виховання.
Дудник О.Г.
Мушкін С.А.
Мартинеко С.В.
3
Розглядання та затвердження згідно ДС ПТО робіт, які повинні опрацювати на виробничої практиці здобувачі освіти груп 3-4, 7-8 , 9-10
Дудник О.Г.
Мартиненко С.В.
Мушкін С.А
4
Обговорення та затвердження письмових завдань та пробних кваліфікаційних робіт для здобувачив освіти  груп 3-4, 7-8, 9-10
Дудник О.Г.
Мартиненко С.В.
Мушкін С.А
5
Стан роботи з розвитку технічної творчості учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на підприємстві.
Майстри в/н
6
Розробка уроку: «Порядок виконання оперативних перемикань»
Дудник О.Г.
7
 Доповідь: «Портфоліо викладача»
Легануш В.І.
ГРУДЕНЬ
1
Організація та проведення конкурсу фахової майстерності «Кращий за професією» у групі 3-4, «Електрозварник ручного зварювання» та у групі 7-8, «Електромонтер з ремонту та обслуговання електроустакування » (розробка положення, завдань, критеріїв оцінювання)
Голова МК
Мартинеко С.В.
Мушкін С.А.
Дудник О.Г
2
Обговорення та затвердження письмових завдань та пробних кваліфікаційних робіт для груп
3-4, 7-8, 9-10
Дудник О.Г.
Мартинеко С.В.
Мушкін С.А.
3
Організація та проведення предметного тижня за професією « Електрозварник ручного зварювання».
Легануш В.І.
Мартинеко С.В.
Мушкін С.А.
4
Доповідь: «Форми та методи вдосконалення виробничого навчання.»
СІЧЕНЬ
1
Моніторинг навчальних досягнень успішності учнів за 1-й семестр з предметів електротехнічного профілюта зварювальних робіт
Викладачі спец. предметів
2
Розгляд та затвердження тем дипломних робіт за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустакування, слесар з ремонту транспортних засобів»; «Електрогазозварник ».
Дудник О.Г.
Легануш В.І.
3
Підготовка та проведення поетапної атестації в групах   3-4,
7-8, 9-10
Дудник О.Г.
Мартинеко С.В.
Мушкін С.А.
4
Аналіз результатів конкурсу фахової майстерності серед учнів групи 3-4
Голова МК,
члени МК
5
Доповідь: «Конфлікти між вчителем і учнем. Їх способи розв’язання.»
Легануш В.І.
6
Участь в обласних семінарах за графіком НМЦ ПТО.
Члени МК
Заст. директора з НВР Пометун Л.Г.
ЛЮТИЙ
1
Перевірити наявність поурочних папок, ступень їх оновлення та укомплектування дидактичними засобами навчання.
 Методист ДНЗ ДПЛ
Єрмілова Т.Ю.
Голова МК
2
Обговорення методів проведення профорієнтаційної роботи членами МК серед учнів шкіл району.
Члени МК
3
Розробка уроку: «Читання креслень зварного з’єднання.»
Легануш В.І.
4
Доповідь: «Організація планування навчально-виробничої діяльності.»
Дудник О.Г.
5
Обмін досвідом членів МК по впровадженню в навчальний процес активних форм і методів навчання та виховання.
Мушкін С.А.
БЕРЕЗЕНЬ
1
Організація та проведення олімпіади з предмета «Електротехніка» серед учнів ліцею.
Пімонова Н.В.
Майстри в/н здобувачі освіти  яких приймають участь
2
Підготовка здібних учнів до обласних олімпіад з предметів професійно – технічної підготовки за планами НМЦ ПТО
 Члени комісії
3
Стан підготовки до проведення виставки «Творчі роботи учнів».
Члени комісії
4
Підготовка проведення обласних перевірних контрольних робіт за текстами НМЦ ПТО.
Викладачі спец предметів
5
Відкритий урок: «Горіння речовин та способи їх гасіння. Вогнегасильні речовини та матеріали.»
Бінчуков О.О.
КВІТЕНЬ
1
Обговорення методичних рекомендацій по підвищенню успішності та якості знань учнів.
Члени МК
2
Підготовка до проведення в ліцеї «Дня відкритих дверей».
Члени МК
3
Організація та проведення олімпіади з предмета «Охорона праці».
Бінчуков О.О.
Майстри в/н учні яких приймають участь
4
Організація та проведення тижня з предмету «Охорона праці».
Бінчуков О.О.
Члени МК
5
Контроль за виконанням графіка директорських контрольних робіт та контрольних робіт за текстами НМЦ ПТО.
Заст. дир. з НВР Пометун Л.Г. Єрмілова Т.Ю.
Класні керівники
6
Підготовка та проведення поетапної атестації серед учнів групи 3-4.
Мартиненко С.В.
7
Доповідь: «Оцінювання незвичайних уроків.»
Легануш В.І.
ТРАВЕНЬ
1
Аналіз результатів обласних олімпіад з предметів електротехнічного профілю, охрани праці та зварювального виробництва
 Бінчуков О.О.
Дуднік О.Г.
Легануш В.І.
2
Аналіз результатів обласного конкурсу фахової майстерності за професією «Електрозварник ручного зварювання».
Голова МК
Мартиненко С.В.
3
Підготовка до проведення державної кваліфікаційної атестації за професією  електрогазозварник, електромонтер
Дуднік О.Г.
Мушкін С.А.
4
Розробка уроку: «Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів.»
Легануш В.І..
5
Доповідь: «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках спец. дисциплін.»
Дудник О.Г.
ЧЕРВЕНЬ
1
Аналіз результатів кваліфікаційної державної атестації за професією: «Електромонтер , слюсар з ремонту транспорту», «Електрогазозварник»
Голова МК
2
Моніторинг навчальних досягнень успішності учнів за 2-й семестр з спец предметів
Викладачі спец. предметів
3
Звіт членів МК про роботу над особистою методичною темою .
Члени МК
4
Аналіз роботи методичної комісії за 2010 – 2011навчальний рік.
Голова МК
5
Обговорення проекту плану роботи методичної комісії на наступний навчальний рік.
Голова МК
Члени МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

Склад методичної комісії:
Голова: Дунаєвська Галина Вікторівна викладач хімії та біології.
Члени методичної комісії:
Пімонова Н.В. – викладач фізики та астрономії;
Філоненко  О.А.- викладач інформатики, математики;
Пушкіна М.І. –  викладач географії
 
Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії викладачів природно-математичного циклу на 2020-2021 навчальний рік
 
Пошук нових ефективних технологій для формування ключових компетентностей викладача та здобувача освіти на основі компетентнісного підходу у викладанні предметів природничо-математичного циклу.
Формування інноваційної особистості викладача та здобувача освіти шляхом упровадження в освітній процес нових освітніх технологій.
Активація роботи по оптимізації уроку за рахунок використання нових педагогічних технологій (метод проектів, проблемне навчання, тощо) в освітньому процесі.
 
ВЕРЕСЕНЬ
 1. Досконале вивчення нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про основні концепції для навчання протягом усього життя», положень «Концепції Нової української школи». Вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти. Методичну роботу у ДНЗ «Дружківський ПЛ» проводити відповідно до нормативних документів, що визначають напрямки формування загальної середньої освіти України. Закони України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті», «Про профтехосвіту України», «Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді», з новими документами, які стосуються освітнього процесу ЗП(ПТ)О. Ознайомитись з новими термінами для викладачів.
 2. Затвердити плани:
 • роботи кабінетів викладачів м/к
 • роботи предметних гуртків
 • тематичні плани
 • поурочно – тематичне планування
 • структурно-логічні схеми
 • плани консультацій
 • основні папки КМЗ
 • плани самоосвіти.
 1. Скласти графіки проведення:
 • відкритих уроків
 • предметних тижнів
 • взаємовідвідування занять
 1. Затвердити завдання до директорських семестрових контрольних робіт за І і ІІ семестри з предметів: математика, фізика, хімія, біологія, екологія, інформатика.
 2. Організувати роботу з наставництва для молодих спеціалістів досвідченими викладачами (школа педагогічної майстерності)
 3. Звіти зав. кабінетами про готовність до навчального року.
 4. Затвердити пакети перевірочних контрольних робіт на І курсі з хімії, біології, математики, фізики, інформатики (вхідний контроль).
 5. Ознайомитися із «Методичними рекомендаціями щодо вивчення предметів загальноосвітніх дисциплін у 2020-20201навчальному році»
ЖОВТЕНЬ
 1. Аналіз перевірочних контрольних робіт на І – му курсі навчання з хімії, фізики, математики, біології.
 2. Затвердження текстів внутрішньоліцейних олімпіад з хімії, фізики, математики, інформатики, біології.
 3. Продовжити розповсюдження передового педагогічного досвіду викладача хімії та біології Дунаєвської Г.В. «Впровадження принципів дослідницької діяльності здобувачів освіти на уроках хімії і в позакласний час».
  4.Доповідь викладача Філоненко О.А. на тему: «Самоосвіта як підвищення компетентності педагога.»
ЛИСТОПАД
 1. Звіти викладачів хімії, біології, математики, фізики, інформатики про результати проведення внутрішньоліцейних олімпіад з хімії, біології, фізики, математики, інформатики. Затвердити кандидатури здобувачів освіти, які будуть брати участь в міських олімпіадах з предметів: хімії, біології, фізики, математики, інформатики.
 2. Доповідь викладача Дунаєвської Г.В. на тему: «Теоретичні основи формування навчально-досдідницьких умінь здобувачів освіти в процесі вивчення хімії.»
 3. Заслухати та обсудити методичну розробку викладача Пушкіної М.І на тему: «Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.»
 4. Розглянути та схвалити план проведення тижня математики та інформатики.
  ГРУДЕНЬ

  Зробити аналіз успішності з хімії, фізики, математики, інформатики, біології. Обговорення питань з ліквідації прогалин у знаннях з предметів природно-математичного циклу.

 5. Підготувати та провести тиждень математики і інформатики. Викладач Філоненко О.А.
3.Відкритий урок викладача Філоненко О.А. на тему: «Найбільше і найменше значення функції на проміжку»
СІЧЕНЬ
 1. Підведення підсумків успішності здобувачів освіти з предметів хімії, фізики, математики, інформатики, біології за І семестр 2020-2021 навчального року.
 2. Заслухати та обсудити методичну розробку викладача Дунаєвської Г.В. на тему: «Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені й ароматичні аміни.».
 3. Розглянути та ухвалити план проведення тижня з хімії та біології.
ЛЮТИЙ
 1. Підготувати і провести тиждень хімії та біології, викладач
   Дунаєвська Г.В.
 2. Відкритий урок викладача хімії та біології Дунаєвської Г.В. на тему: «Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирт,  їх склад, будова, ізомерія, систематична номенклатура, фізичні властивості».
 3. Розглянути та ухвалити план проведення тижня з предмета «Фізика»
  БЕРЕЗЕНЬ

  Підготувати і провести тиждень фізики, викладач Пімонова Н.В.

 4. Відкритий урок викладача фізики Пімонової Н.В. на тему: «Будова і властивості твердих тіл. Рідкі кристали та їх властивості.».
 5. Методична розробка викладача Філоненко О.А. на тему: «Ергономіка розміщення на веб-сторінці.»
КВІТЕНЬ
 1. Доповідь викладача Пушкіної М.І. на тему: «Критичне мислення як характеристика сучасної особливості підлітка».
  2.Методичний діалог: «Формування освітніх умінь при вивчені природничо-математичних наук.»
  3. Доповідь викладача Пімонової Н.В. на тему: «Використання КТ технологій та інтернет-ресурсів на уроках фізики і астрономії.»
  ТРАВЕНЬ

  Розглянути завдання для проведення моніторингових річних контрольних зрізів з хімії, біології, математики, фізики, інформатики.

 2. Заслухати та ухвалити методичну розробку викладача Пімонової Н.В. на тему: «Тест-контроль з теми Сонячна система».
 3. Педагогічний калейдоскоп ідей: Професійна самоосвіта як запорука педагогічної компетентності викладача.
 4. Відкритий урок викладача Пушкіної М.І на тему: «Природні умови та ресурси Європи.»
ЧЕРВЕНЬ
 1. Про результати впровадження передового досвіду викладачів Єрмілової Т.Ю., Дунаєвської Г.В.
 2. Підведення підсумків ДПА з предметів. Скласти аналітичні звіти проведення ДПА на ІІІ курсі.
 3. Аналіз успішності здобувачів освіти з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, географії за 2020-20201навчальний рік.

План роботи методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу

 1. Склад комісії:
 2. Ткаченко Віра Дмитрівна, викладач української мови та літератури, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 47 роки.
 3. Пушкіна Марина Ільдарівна, викладач історії, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи – 12 років.
 4. Помазунов Віктор Миколайович, викладач фізичної культури, І категорії, стаж роботи – 49 років.
 5. Колєватова Оксана Анатоліївна, викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 3 років.
 6. Пилипенко Володимир Іванович, викладач предмета «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 41 років.
 7. Парамон Ірина Євгеніївна, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, спеціаліст І категорії, стаж роботи -9 років.
 8. Завдання, які стоять перед викладачами гуманітарного циклу та суспільних дисциплін:
 9. Використання новітніх технологій у викладанні предметів.
 10. Професійна направленість.
 11. Удосконалення методики навчання.
 1. Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії:
Використання нових та удосконалення традиційних форм, методів навчання і виховання для підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти.
Ознайомлення та вивчення передового досвіду викладача математики Єрмілової Тетяни Юріївни: «Групова навчально-пізнавальна діяльність здобувачів освіти як одна із форм інтерактивних технологій навчання».
 1. Взаємовідвідування уроків.
Усім членам методичної комісії провести відкриті уроки з метою передачі та обміну передового досвіду своїм колегам.
Теми відкритих уроків
Викладач
Термін
1.
«Антибільшовицький рух в Україні»
Пушкіна М.І.
Грудень
2.
«Україна – моя Батьківщина»
Парамон І.Є.
Квітень
3.
«Основні групи фразеологізмів»
Ткаченко В.Д.
Листопад
 
ВЕРЕСЕНЬ
 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарного циклу на 2020-2021 навчальний рік.
 2. Вивчення змісту навчальних планів і програм, ознайомлення з новими інструктивно-методичними листами та розробка заходів з їх реалізації.
 3. Звіт завідуючих навчальними кабінетами про готовність до нового навчального року.
 4. Розгляд та затвердження завдань до проведення ліцейних олімпіад з української мови, англійської мови, історії України, правознавства.
 5. Розглянути та узгодити план проведення тижня з предмета «Захист Вітчизни»
ЖОВТЕНЬ
 1. Проведення тижня з предмета «Захист Вітчизни»
 2. Обговорення результатів діагностичних моніторингових контрольних робіт з української мови на І курсі навчання.
 3. Аналіз стану ведення конспектів з іноземної мови, української мови, української літератури. (інформація викладача).
 4. Інформація викладача української мови та літератури Ткаченко В.Д. про підготовку проведення заходів тижня української мови.
 5. Звіт викладача Пилипенка В.І. про проведення тижня з предмета «Захист України»
ЛИСТОПАД
 1. Обговорення результатів внутрішньоліцейних олімпіад з української, іноземної мови, історії України, правознавства.
 2. Відкритий урок викладача української мови та літератури Ткаченко В.Д. на тему: «Основні групи фразеологізмів»
 3. Доповідь викладача іноземної мови Парамон І.Є. на тему «Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови»
 4. Звіт викладача української мови та літератури про проведення тижня української мови.
 5. Обговорення плану заходів проведення тижня права.
ГРУДЕНЬ
 1. Доповідь викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему: «Історія розвитку легкої атлетики на Україні »
 2. Відкритий урок викладача Пушкіної М.І. на тему: «Антибільшовицький рух в Україні»
 3. Новинки літератури (Інформація Ткаченко В.Д., бібліотекаря)
 4. Розгляд та схвалення завдань для проведення моніторингових контрольних робіт за І семестр 2020-2021 навчального року.
 5. Звіт викладача Пушкіної М.І. про проведення тижня права.
СІЧЕНЬ
 1. Моніторинг навчальних досягнень успішності здобувачів освіти за І семестр 2020-2021 навчального року (Інформація викладачів).
 2. Методична розробка викладача історії Пушкіної М.І.: «Українська революція 1917 року»
 3. Методична розробка уроку української літератури викладача Ткаченко В.Д. на тему: «Празька поетична школа «української поезії».
ЛЮТИЙ
 1. Обговорення методичної розробки викладача англійської мови Парамон І.Є. на тему «Заходи мого навчального закладу»
 2. Позакласна робота з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
 3. Обговорення планів заходів щодо проведення предметних тижнів з фізичної культури, української літератури.
БЕРЕЗЕНЬ
 1. Доповідь викладача української мови та літератури на тему: «Роль мови в житті людини».
 2. Обговорення плану заходів щодо проведення предметного тижня з англійської мови.
 3. Звіт викладачів про проведення тижнів фізичної культури, української літератури.
 4. Обговорення методичної розробки викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему: «»Методика навчання техніки спринтерського бігу»
КВІТЕНЬ
 1. Відкритий урок викладача англійської мови Парамон І.Є. на тему: «Україно – моя Батьківщина»
 2. Методична розробка викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему: «Методика проведення уроків в медичних групах»
 3. Обговорення плану заходів щодо проведення предметного тижня з історії.(Інформація викладача Пушкіної М.І.)
 4. Стан підготовки здобувачів освіти ІІІ курсу до ЗНО з української мови, історії України
 5. Звіт викладача Парамон І.Є. про проведення тижня англійської мови
ТРАВЕНЬ
 1. Доповідь викладача історії Пушкіної М.І. на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії».
 2. Доповіді викладача зарубіжної літератури на тему: «Біблійні мотиви роману Д. Достоєвського «Кара та злочин».
 3. Звіт викладача історії Пушкіної М.І. про проведення предметного тижня.
ЧЕРВЕНЬ
 1. Круглий стіл «Підсумок роботи МК за 2020 -2021 навчальний рік».
 2. Розгляд та обговорення проекту плану роботи МК на новий навчальний рік.

План роботи методичної комісії класних керівників

1.Склад комісії:
Пушкіна М.І. –голова методичної комісії, класний керівник гр. 910;
Легануш В.І. – класний керівник гр. 3/4;
Парамон І.Є.– класний керівник гр. 5/6;
Пімонова Н.В. – класний керівник гр. 7/8;
Філоненко  О.А. – класний керівник гр.  1/2;
2. Методичною проблемою, над якою працює МК класних керівників, є: формування умінь класних керівників творчо працювати із здобувачами освіти, враховуючи їх інтереси та застосовуючи інтерактивні технології.
3. Завдання, які стоять перед викладачами методичної комісії класних керівників:
 • впровадження концепції національно – патріотичного виховання;
 • підвищити рівень фахової майстерності класних керівників;
 • подолати й попередити виникнення труднощів у виховній роботі;
 • опанувати педагогічними працівниками нових форм і методів виховної роботи та їх практичне застосування;
 • вивчати та узагальнювати передовий досвід класних керівників;
 • тісно взаємодіяти з батьками з метою безперервного та систематичного формування навиків поведінки;
 • створити систему виховної роботи, спрямованої на створення в ліцеї сприятливих умов для розвитку, саморозвитку й розкриття особистості здобувачів освіти;
 • створити відповідні умови для формування та розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи;
 • посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень;
 • приділяти особливу увагу роботі з обдарованими дітьми, створити оптимальні умови для їхнього розвитку та самореалізації.
№з/п
Назва заходів
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1.
Організація та планування роботи методичної комісії класних керівників.
Серпень
2020
Голова м/к
Методист
Заст.дир.з НВР
2.
План проведення засідань методичної комісії класних керівників
2.1.
1) Організаційне засідання :
– затвердження плану роботи;
– основні вимоги до ведення документації
з виховної роботи;
– ознайомлення з новими інструктивно-методични­ми матеріалами
– психолого- педагогічний  аналіз анкетування з вивчення психологічних особливостей здобувачів освіти1 курсу.
2) Огляд сучасної літератури з питань виховної роботи
3) Обмін досвідом: «Шляхи вдосконалення виховання громадянина-патріота».
вересень
Голова м/к
Методист
Заст.дир.з НВР
Бібліотекар
Члени м/к
2.2.
1) Обговорення доповіді на тему: «Виховання учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти»
2) Відкрита виховна година «Пам’ятаємо чиї ми сини. Пам’ятаємо що ми з України»
жовтень
Заст.дир.з НВР
Бороденко Т.В.
Легануш В.І.
2.3.
Тиждень м/к класних керівників.
1)  Відкрита виховна година : «Лихослів’я  в нашому житті».
2) Круглий стіл: «Сучасні виховні технології в роботі класного керівника»
3) Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.
4) Конкурс стіннівок: «Моя Батьківщина – Україна»
листопад
Голова м/к
Заст.дир.з НВР
Методист
Пушкіна М.І.
Члени м/к
Бібліотекар
Методист
Кл.керівники, майстри.
2.4.
1) Обговорення доповіді на тему:
«Актуалізація творчого потенціалу викладача»
2) Обговорення лекції для батьків : «Підлітковий вік та його особистості»
грудень
Пушкіна М.І
Філоненко О.А.
2.5.
1) Обговорення доповіді на тему:
«Шляхи реалізації розвивально – корекційного напрямку в роботі класного керівника».
2) Обговорення лекції для батьків :
«Відповідальність батьків за виховання, навчання та розвиток дітей».
січень
Пімонова Н.В
Легануш В.І.
2.6.
1)  Відкрита виховна година : «Земля – наш спільний дім»
лютий
Філоненко  О.А.
2.7.
1) Обговорення доповіді на тему:
«Конфлікт між вчителем та здобувачами освіти. Їх способи розв’язання».
2) Обговорення лекції для батьків :
«Підлітковий вік та його особистості».
березень
Легануш В.І.
Філоненко О.А.
2.8.
1)  Відкрита виховна година : «Пізнай себе».
2) Обговорення лекції для батьків :
«Виховання у навчальному закладі і виховання в родині — це єдиний нерозривний процес»
квітень
Пімонова Н.В.
Пушкіна М.І.
2.9.
1) Обговорення лекції для батьків :
«Профілактика тривожності випускників під час підготовки до ЗНО».
травень
Пімонова Н.В.
2.10.
1) Дискусійний круглий стіл : «Підсумки виховної роботи у 2020-2021 навчальному році».
червень
Голова м/к
Методист
Заст.дир.з НВР

Склад методичної ради та план роботи на 2019-2020 н.р.

Склад методичної ради

 1. Пометун Людмила Григорівна – в.о. директора – голова методичної ради
 2. Бороденко Тамара Василівна – заст. директора з НВхР
 3. Єрмілова Тетяна Юріївна –методист –член методичної ради

 

 1. Ткаченко Віра Дмитрівна – голова МК суспільно-гуманітарного циклу-член методичної ради
 2. Дунаєвська Галина Вікторівна – голова МК природничо- математичного циклу- член методичної ради
 3. Пушкіна Марина Ільдарівна – голова МК класних керівників – член методичної ради
 4. Пилипенко Володимир Іванович – голова МК холодної обробки металів- член методичної ради
 5. Легануш Володимир Ілліч – голова МК гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін- член методичної ради

План роботи методичної ради

№ з/п Зміст роботи
 ВЕРЕСЕНЬ
1
 1. Аналіз методичної роботи за 2018-2019 н.р.
 2. Про організацію роботи колективу над методичною проблемою
 3. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 н.р.
 4. Інформація про нормативні документи з питань організації освітнього  процесу.
 5. Обговорення нових навчальних програм, Держстандартів професій, програм, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо викладання предметів.
 6. Обговорення планів роботи МК, інших форм методичної роботи на 2019-2020 н.р.
 7. Участь здобувачів освіти та педагогів у конкурсах, змаганнях. Планування роботи щодо підготовки здобувачів освіти до проведення етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.
 8. Розгляд плану проведення предметних тижнів у 2019-2020 н.р.
 ЛИСТОПАД
2
 1. Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Поурочний план уроку.
 2. Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.
 3. Аналіз взаємовідвідування уроків.
 СІЧЕНЬ
3
 1. Спільна робота бібліотеки, викладачів, класних керівників.
 2. Курсова перепідготовка педагогічних працівників.
 3. Звіт про роботу методичних комісій за І семестр 2019-2020 н.р.
 БЕРЕЗЕНЬ
4

 

 1. Ознайомитися із «Методичними рекомендаціями до складання та оформлення методичних розробок» наказ МОН України № 930 від 06.10.2010р., а також наказами НМЦ ПТО у Донецькій області щодо оформлення методичних розробок.
 2. Моніторинг діяльності педагогічних працівників, які атестуються.
 ТРАВЕНЬ
5
 1. Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.
 2. Стан проведення предметних тижнів. Аналіз участі у  олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах.
 3. Аналіз роботи педколективу над проблемною темою навчального закладу.
 4. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи  ліцею та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

План методичної  роботи на 2019-2020 н.р.

з/п

Зміст роботи Термін

проведення

Відповідальний
1. Організувати та провести засідання педагогічної ради ліцею серпень В.о.директора
вересень

жовтень

грудень
січень
лютий
квітень

травень

червень

2. Організувати  та  провести  засідання  методичної ради вересень Голова МР

В.о.директора

листопад
січень
березень
травень
3. Провести   засідання   методичних   комісій Кожного місяця Голови МК
(згідно планів
роботи МК)
4. Провести   інструктивно-методичні   наради   з педагогічними працівниками ІІ вівторок Методист
місяця
5. Організувати   та   провести   предметні   тижні За графіком Методист,
педпрацівники
6. Проведення теоретичного  семінару  на тему: «Підвищення професійної та фахової компетентності викладача

професійного закладу»

жовтень Методист
грудень
лютий
квітень
7. Організувати та провести методичний тиждень на тему: «Від креативного педагога до творчого учня» березень Методист
8. Організувати роботу Школи передового педагогічного  досвіду  на   тему:  «Розвиток  творчої  активності  здобувачів освіти через нестандартні форми навчання і виховання» вересень

листопад

лютий

травень

Методист
9. Організувати  роботу  Школи  молодого фахівця 1 п’ятниця Методист
10. Провести науково-методичну конференцію на тему:«Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» травень Методист
11. Провести педагогічні читання на тему: «Впровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання і виховання, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» січень Методист

Голови МК

12.   Організувати проведення            індивідуальних   та групових консультацій для педпрацівників ліцею За окремим

графіком

Методист
13. Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності    педагогів    ліцею, індивідуальної методичної роботи. Постійно Методист
14. Організувати наставництво для молодих педагогів   (закріплення,   плануванняроботи,проведення Школи молодого фахівця). Постійно Методист
15. Організувати роботу щодо проведення відкритих уроків,взаємовідвідування уроків. Постійно,

за окремими

графіками

Заступник

директора з

НВР, методист

16.  Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня

професійної   компетентності

педагогічних працівників ліцею.

Січень

червень

Методист
17. Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів  в/н. До

06.09.2019

Методист,

голова МР,

голови МК

18. Складати    план  методичної  роботи на кожний  місяць   2019/2020 навчального року Протягом року Методист
19. Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики  компетентностей  з  предметів  загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки. Грудень,

червень

Заступник

директора з НВР,     методист

20. Створити  умови для вивчення педпрацівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки тощо. Постійно Адміністрація,

методист

21. Організувати  роботу  з  обдарованими  здобувачами освіти, забезпечити   участь   в   обласних   олімпіадах, конкурсах профмайстерності. Протягом року

(згідно плану

роботу)

Заступник дир. з

НВР, методист,

ст.майстер в/н

22. Проводити аналіз участі педагогічних

працівників ліцею в методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід цієї роботи.

І та ІІ семестр Методист
23. Забезпечити  інформаційно-методичний  супровід атестації педагогічних працівників ліцею. За планом

роботи АК

Голови МК,

методист

24. Поповнення електронного каталогу новими  дидактичними (методичними) матеріалами педпрацівників. Протягом року Методист
25. Надавати методичну допомогу педпрацівникам в оволодінні практичними вміннями і навичками

інноваційної діяльності.

За

необхідністю

Методист,
26. Висвітлення науково-методичної роботи на сайті ліцею Протягом року Методист

ГРАФІК

 роботи атестаційної комісії

ДНЗ «Дружківський  професійний ліцей »

в 2019 – 2020 навчальному році 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Розгляд питання атестації педагогічних працівників на засіданні методичних комісій ДНЗ « Дружківський ПЛ» Серпень-вересень Методист

Єрмілова Т.Ю.

2. Ознайомлення педпрацівників з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників під підпис до 20.09.2019 р. Методист

Єрмілова Т.Ю.

3. Оновлення стенду з питаннь атестації до 20.09.2019 р. Атестаційна комісія
4. Формування списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації і термін проходження попередньої атестації до 20.09.2019 р. Секретар атестаційної комісій Лисенко З.В.
5. Ознайомлення зі списком педпрацівників, які атестуються у черговому порядку, прийом заяв на позачергову атестацію з метою підвищення категорії та про перенесення чергової атестації терміном на 1 рік 23.09-10.10.2019 Голова атестаційної комісії Пометун Л.Г.
6. Прийом клопотань атестаційних комісій І-ІІ рівнів про атестацію педпрацівників комісією ІІІ рівня До  10.10.2019 Голова атестаційної комісії Пометун Л.Г.
7. Засідання атестаційної комісії з питань :

1)Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2) Розгляд та затвердження  плану роботи атестаційної комісії на 2019 – 2020 н. р

До  10.10.2019 Голова атестаційної комісії Пометун Л.Г.              Члени атестаційної комісії
8. Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів проходження атестації До  15.10.2019 Методист

Єрмілова Т.Ю.

9. Засідання атестаційної комісії з питань :

1)      Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;

2)      Затвердження графіків атестації педагогічних працівників;

3)      Затвердження індивідуальних планів проходження атестації;

4)      Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії щодо вивчення професійної діяльності педпрацівників, які атестуються    в 2019 –2020 н. р.

до 18.10.2019 р. Голова атестаційної комісії , Пометун Л.Г.              Члени атестаційної комісії
10. Вивчення системи роботи педпрацівників у відповідності з графіком атестації, виконання заходів графіка роботи атестаційної комісії з 15.11.2019 р. – 13.03.2020 р. Члени атестаційної комісії
11. Надання характеристики професійної діяльності педпрацівника в міжатестаційний період до атестаційної комісії до 28.02.2020 р. Керівник закладу, методист

Єрмілова Т.Ю.

12. Підготовка атестаційних матеріалів педпрацівників для розгляду на засіданні атестаційної комісії З 05-13.03.2020 р. Секретар  атестаційної комісії
13. Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з атестаційними листами під особистий підпис за  10 днів до засідання атестаційної комісії Секретар атестаційної комісії Лисенко З.В.
14. Засідання атестаційної комісії ДНЗ «Дружківський ПЛ»

1)      розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників;

2)      підсумки атестації

до 01.04.2020р. Голова атестаційної комісії Пометун Л.Г.

Члени атестаційної комісії

15.  Подання до обласної атестаційної комісії клопотання, атестаційних матеріалів на встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження)педагогічних звань педпрацівникам до 10.04.2020 р. Методист

Єрмілова Т.Ю.

16. Видати накази на рівні закладу по підсумкам атестації педагогічних працівників До 03.04.2020р. В.о. директора Пометун Л.Г.
17. Видача атестаційних листів педагогічним працівникам (під розпис) Упродовж 3 днів після засідання атестаційної комісії Секретар атестаційної комісії Лисенко З.В.
18. Прийом заяв щодо позачергової атестації з метою підвищення категорії .

Прийом заяв щодо перенесення чергової атестації терміном 1 рік

до 10.10.2020 р. Голова атестаційної комісії Пометун Л.Г.

План роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного циклу

Склад методичної комісії:

Голова: Дунаєвська Галина Вікторівна викладач хімії та біології.

Члени методичної комісії:

Пімонова Н.В. – викладач фізики та астрономії;

Філоненко  О.А.- викладач інформатики, математики;

Пушкіна М.І. –  викладач географії

 Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії викладачів природно-математичного циклу на 2019-2020 навчальний рік

 Пошук нових ефективних технологій для формування ключових компетентностей викладача та здобувача освіти на основі компетентнісного підходу у викладанні предметів природничо-математичного циклу.

Формування інноваційної особистості викладача та здобувача освіти шляхом упровадження в освітній процес нових освітніх технологій.

Активація роботи по оптимізації уроку за рахунок використання нових педагогічних технологій (метод проектів, проблемне навчання, тощо) в освітньому процесі.

 ВЕРЕСЕНЬ

 1. Досконале вивчення нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про основні концепції для навчання протягом усього життя», положень «Концепції Нової української школи». Вивчення нормативної та методичної документації з питань освіти. Методичну роботу у ДНЗ «Дружківський ПЛ» проводити відповідно до нормативних документів, що визначають напрямки формування загальної середньої освіти України. Закони України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті», «Про профтехосвіту України», «Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді». Ознайомитись з новими термінами для викладачів.

2. Затвердити плани:

 • роботи кабінетів викладачів м/к
 • роботи предметних гуртків
 • тематичні плани
 • поурочно – тематичне планування
 • структурно-логічні схеми
 • плани консультацій
 • основні папки КМЗ
 • плани самоосвіти.
 1. Скласти графіки проведення:
 • відкритих уроків
 • предметних тижнів
 • взаємовідвідування занять
 1. Затвердити завдання до директорських семестрових контрольних робіт за І і ІІ семестри з предметів: математика, фізика, хімія, біологія, екологія, інформатика.
 2. Організувати роботу з наставництва для молодих спеціалістів досвідченими викладачами (школа педагогічної майстерності)
 3. Звіти зав. кабінетами про готовність до навчального року.
 4. Затвердити пакети перевірочних контрольних робіт на І курсі з хімії, біології, математики, фізики, інформатики (вхідний контроль).
 5. Ознайомитися із «Методичними рекомендаціями щодо вивчення предметів загальноосвітніх дисциплін у 2019-2020 навчальному році»

  

ЖОВТЕНЬ

 1. Аналіз перевірочних контрольних робіт на І – му курсі навчання з хімії, фізики, математики, біології.

2. Затвердження текстів внутрішньоліцейних олімпіад з хімії, фізики, математики, інформатики, біології.

3. Продовжити розповсюдження передового педагогічного досвіду викладача хімії та біології Дунаєвської Г.В. «Впровадження принципів дослідницької діяльності здобувачів освіти на уроках хімії і в позакласний час».

 1. Доповідь викладача Філоненко О.А. на тему: «Роль математики в житті людини».

 ЛИСТОПАД 

 1. Звіти викладачів хімії, біології, математики, фізики, інформатики про результати проведення внутрішньоліцейних олімпіад з хімії, біології, фізики, математики, інформатики. Затвердити кандидатури здобувачів освіти, які будуть брати участь в міських олімпіадах з предметів: хімії, біології, фізики, математики, інформатики.
 2. Доповідь викладача Дунаєвської Г.В. на тему: «Технологія особистісно – орієнтованого навчання на уроках хімії ».
 3. Розглянути та схвалити план проведення тижня математики та інформатики.

  

ГРУДЕНЬ 

 1. Зробити аналіз успішності з хімії, фізики, математики, інформатики, біології. Обговорення питань з ліквідації прогалин у знаннях з предметів природно-математичного циклу.
 2. Підготувати та провести тиждень математики і інформатики. Викладач Філоненко О.А.
 3. Відкритий урок викладача Філоненко О.А. на тему: «Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення».

 СІЧЕНЬ 

 1. Підведення підсумків успішності здобувачів освіти з предметів хімії, фізики, математики, інформатики, біології за І семестр 2019-2020 навчального року.
 2. Заслухати та обсудити методичну розробку викладача Дунаєвської Г.В. на тему: «Ароматичні вуглеводні – арени».
 3. Розглянути та ухвалити план проведення тижня з хімії та біології.

ЛЮТИЙ 

 1. Підготувати і провести тиждень хімії та біології, викладач

Дунаєвська Г.В.

 1. Відкритий урок викладача хімії та біології Дунаєвської Г.В. на тему: «Неметалічні елементи та їхні сполуки».
 2. Розглянути та ухвалити план проведення тижня з предмета «Фізика»

 БЕРЕЗЕНЬ 

 1. Підготувати і провести тиждень фізики, викладач Пімонова Н.В.
 2. Відкритий урок викладача фізики Пімонової Н.В. на тему: «Електромагнітна індукція».
 3. Методична розробка викладача Філоненко О.А. на тему: «Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка».

 КВІТЕНЬ 

 1. Доповідь викладача Пушкіної М.І. на тему: «Загальні умови до сучасного уроку».
 2. Методичний діалог: «Розвиток творчої ініціативи викладача»

Доповідь викладача Пімонової Н.В. на тему: «Деякі види ігрових ситуацій на уроках фізики».

План роботи методичної комісії класних керівників

 1. Склад комісії:
 2. Пушкіна М.І. – класний керівник гр. 5/6, голова методичної комісії.
 3. Пімонова Н.В. – класний керівник гр. 7/8;

3.Філоненко  О.А. – класний керівник гр.  1/2;

 1. Легануш В.І. – класний керівник гр. 3/4;

 Методичною проблемою, над якою працює МК класних керівників, є: формування умінь класних керівників творчо працювати із здобувачами освіти, враховуючи їх інтереси та застосовуючи інтерактивні технології.

 Завдання, які стоять перед викладачами методичної комісії класних керівників:

 • впровадження концепції національно – патріотичного виховання;
 • підвищити рівень фахової майстерності класних керівників;
 • подолати й попередити виникнення труднощів у виховній роботі;
 • опанувати педагогічними працівниками нових форм і методів виховної роботи та їх практичне застосування;
 • вивчати та узагальнювати передовий досвід класних керівників;
 • тісно взаємодіяти з батьками з метою безперервного та систематичного формування навиків поведінки;
 • створити систему виховної роботи, спрямованої на створення в ліцеї сприятливих умов для розвитку, саморозвитку й розкриття особистості здобувачів освіти;
 • створити відповідні умови для формування та розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи;
 • посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень;
 • приділяти особливу увагу роботі з обдарованими дітьми, створити оптимальні умови для їхнього розвитку та самореалізації.
№з/п Назва заходів Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Організація та планування роботи методичної комісії класних керівників. Серпень

2019

Голова м/к

Методист

Заст.дир.з НВР

2. План проведення засідань методичної комісії класних керівників
2.1. 1) Організаційне засідання :

– затвердження плану роботи;

– основні вимоги до ведення документації

з виховної роботи;

– ознайомлення з новими інструктивно-методични­ми матеріалами

– психолого- педагогічний  аналіз анкетування з вивчення психологічних особливостей здобувачів освіти1 курсу.

 

2) Огляд сучасної літератури з питань виховної роботи

3) Обмін досвідом: “Планування виховної роботи з класним колективом та батьками”.

      вересень Голова м/к

Методист

Заст.дир.з НВР

 

 

 

 

Бібліотекар

 

Члени м/к

2.2. 1) Обговорення доповіді на тему « Роль учнівського самоврядування у вихованні громадянських цінностей»      жовтень  

Бороденко Т.В.

 

2.3. Тиждень м/к класних керівників.

 

 

1)  Відкрита виховна година : «Україна в серці Європи».

 

2) Відкрита виховна година : « Де родився , там і згодився»

 

3) Круглий стіл : «Формування  патріотичних орієнтацій як необхідний компонент громадянської позиції здобувачів освіти»

 

4) Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

 

5) Конкурс стіннівок: «З Україною в серці»

 

      листопад Голова м/к

Заст.дир.з НВР

Методист

Пушкіна М.І.

 

Легануш В.І.

 

 

Члени м/к

 

 

Бібліотекар

Методист

 

 

Кл.керівники, майстри.

2.4. 1) Обговорення доповіді на тему:

«Права дитини дома та в навчальному закладі».

 

2) Обговорення лекції для батьків : «Сумісна робота ліцею та батьків по вихованню підлітків»

   грудень  

Пушкіна М.І

 

 

 

Філоненко О.А.

2.5. 1) Обговорення доповіді на тему:

«Негативний вплив куріння на здоров’я та імідж молоді».

 

2) Обговорення лекції для батьків :

« Створення необхідних умов для розвитку підлітків та збереження їх здоров’я».

     січень  

Пімонова Н.В

 

 

 

Легануш В.І.

 

2.6. 1)  Відкрита виховна година : «Світ захоплень»

 

    лютий Філоненко  О.А.

 

2.7. 1) Обговорення доповіді на тему:

« Викладач і проблема дисципліни. Або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку здобувачів освіти».

 

2) Обговорення лекції для батьків :

«Мистецтво хвалити дитину».

 

    березень  

Легануш В.І.

 

 

 

Філоненко О.А.

2.8. 1)  Відкрита виховна година : «Чорнобиль – чорний спомин, вічний біль»».

 

2) Обговорення лекції для батьків :

«Шляхи подолання конфліктних ситуацій в сім ї».

  квітень Пімонова Н.В.

 

 

 

Пімонова Н.В.

2.9. 1) Обговорення лекції для батьків :

«Здорова дитина-здорова нація».

  травень Пушкіна М.І.
2.10. 1) Дискусійний круглий стіл : «Підсумки виховної роботи у 2019-2020 навчальному році».

2) Підготовка тематичної виставки в методич­ному кабінеті з теми: “Кращий досвід з виховної роботи”.

 

  червень  

 

Голова м/к

Методист

Заст.дир.з НВР

 

План роботи методичної комісії суспільногуманітарного циклу

 1. Склад комісії:
 2. Ткаченко Віра Дмитрівна, викладач української мови та літератури, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 46 роки.
 3. Пушкіна Марина Ільдарівна, викладач історії, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи – 11 років.
 4. Помазунов Віктор Миколайович, викладач фізичної культури, І категорії, стаж роботи – 48 років.
 5. Парамон Ірина Євгенівна , викладач англійської мови, спеціаліст І категорії, стаж роботи – 13 років.
 6. Пилипенко Володимир Іванович, викладач предмета «Захист Вітчизни», спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 40 років.

 Завдання, які стоять перед викладачами гуманітарного циклу та суспільних дисциплін:

 1. Використання новітніх технологій у викладанні предметів.
 2. Професійна направленість.
 3. Удосконалення методики навчання.Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії:

Використання нових та удосконалення традиційних форм, методів навчання і виховання для підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти.

Ознайомлення та вивчення передового досвіду викладача математики Єрмілової Тетяни Юріївни: «Групова навчально-пізнавальна діяльність здобувачів освітияк одна із форм інтерактивних технологій навчання».

Взаємовідвідування уроків.

Усім членам методичної комісії провести відкриті уроки з метою передачі та обміну передового досвіду своїм колегам.

 

Теми відкритих уроків Викладач Термін
1. «Культура у роки Другої світової війни» Пушкіна М.І. Грудень
2. «Моя улюблена страва» Парамон І.Є. Квітень
3.

 

 

«Гімнастика» Помазунов В.М. Листопад

 ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

№ з/п Назва заходів Виконавці Терміни
1. Організувати роботу предметних гуртків члени МК Вересень
2. Регулярно проводити додаткові заняття з здобувачам освіти, які мають початковий і середній рівень знань.

Регулярно проводити додаткові заняття з здобувачам освіти, які мають високий рівень знань

члени МК Протягом року

 

 

Протягом року

3. Провести предметні тижні :

Захист Вітчизни

Української мови

Української літератури

Історії

Іноземної мови

Фізичної культури

Права

 

Пилипенко В.І.

Ткаченко В.Д.

Ткаченко В.Д.

Пушкіна М.І.

Парамон І.Є.

Помазунов В.М.

Пушкіна М.І.

 

Жовтень

Листопад

Березень

Травень

Квітень

Березень

Грудень

4. Провести предметні олімпіади з:

Української мови

 

Іноземної мови

 

Історії

 

 

Ткаченко В.Д..

 

Парамон І.Є.

.

Пушкіна М.І.

 

Жовтень

 

Жовтень

 

Жовтень

 

5. Провести конкурс на кращого читця, приурочений творчості Т.Г. Шевченка Ткаченко В.Д.

 

Жовтень

 

6. Кожному викладачеві підготувати і провести бесіди, вікторини, уроки-лекції, які б продемонстрували значення, важливість оволодіння мовами для сучасної людини члени МК Протягом року
7. Провести конкурс віршів про мову «Мова – душа народу». Ткаченко В.Д. Жовтень

 ВЕРЕСЕНЬ

 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарного циклу на 2019-2020 навчальний рік.
 2. Вивчення змісту навчальних планів і програм, ознайомлення з новими інструктивно-методичними листами та розробка заходів з їх реалізації.
 3. Звіт завідуючих навчальними кабінетами про готовність до нового навчального року.
 4. Розгляд та затвердження завдань до проведення ліцейних олімпіад з української мови, англійської мови, історії України, основ правових знань.
 5. Розглянути та узгодити план проведення тижня «Захист Вітчизни»

ЖОВТЕНЬ

 1. Проведення тижня з предмета «Захист Вітчизни»
 2. Обговорення результатів діагностичних моніторингових контрольних робіт з української мови на І курсі навчання.
 3. Аналіз стану ведення конспектів з іноземної мови, української мови, української літератури. (інформація викладача).
 4. Інформація викладача української мови та літератури Ткаченко В.Д. про підготовку проведення заходів тижня української мови.

 ЛИСТОПАД

 1. Обговорення результатів внутрішньоліцейних олімпіад з української, іноземної мови, історії України, правознавства.
 2. Доповідь викладача української мови та літератури: «Як ми говоримо»
 3. Доповідь викладача іноземної мови Парамон І.Є. на тему: «Родзинки про навчання англійської мови»
 4. Звіт викладача української мови та літератури про проведення тижня української мови.
 5. Відкритий урок викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему : «Гімнастика».
 6. Обговорення плану проведення тижня права.

ГРУДЕНЬ

 Доповідь викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему: «Фізична культура і спорт як патріотичне виховання здобувачів освіти»

 1. Відкритий урок викладача Пушкіної М.І. на тему: «Культура в роки Другої світової війни»
 2. Новинки літератури (Інформація Ткаченко В.Д.)
 3. Розгляд та схвалення завдань для проведення моніторингових контрольних робіт за І семестр 2019-2020 навчального року.
 4. Звіт викладача Пушкіної М.І. про проведення тижня права.

СІЧЕНЬ

 1. Моніторинг навчальних досягнень успішності здобувачів освіти за І семестр 2019-2020 навчального року. (Інформація викладачів).
 2. Методична розробка викладача історії Пушкіної М.І.: «Життя –найдорожчий скарб»
 3. Методична розробка уроку української мови викладача Ткаченко В.Д. на тему: «Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними».

ЛЮТИЙ

 • Методична розробка викладача англійської мови Парамон І.Є. на тему «Президенти Америки»
 • Позакласна робота з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
 • Обговорення планів заходів щодо проведення предметних тижнів з фізичної культури, української літератури.

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Літературно-музична композиція «Не забудь ні старця, ні дитину». Методична розробка викладача української мови та літератури.
 2. Обговорення плану заходів щодо проведення предметного тижня з англійської мови.
 3. Звіт викладачів про проведення тижнівфізичної культури, української літератури.

КВІТЕНЬ

 • Відкритий урок викладача англійської мови Парамон І.Є. на тему: «Моя улюблена страва»
 • Методична розробка викладача фізичної культури Помазунова В.М. на тему: «Методика проведення уроків в медичних групах»
 • Обговорення плану заходів щодо проведення предметного тижня з історії.(Інформація викладача Пушкіної М.І.)
 • Стан підготовки здобувачів освіти ІІІ курсу до ЗНО з української мови, історії України
 • Звіт викладача Парамон І.Є.. про проведення тижня англійської мови

ТРАВЕНЬ

 1. Доповідь викладача історії Пушкіної М.І.  на тему: «Українська мова як чинник державотворення».
 2. Позакласна робота з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
 3. Звіт викладача історії Пушкіної М.І. про проведення тижня історії.

ЧЕРВЕНЬ

 1. Круглий стіл «Підсумок роботи МК за 2019 -2020 навчальний рік».
 2. Розгляд та обговорення проекту плану роботи МК на новий навчальний рік.

План роботи методичної комісії гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін

Склад методичної комісії:

 Голова:     Легануш В.І. викладач спецдисциплін

Члени методичної комісії:

 • Мартиненко С.В. – майстер в/н
 • Мушкін С.А. – майстер в/н
 • Пімонова Н.В. – викладач
 • Дудник О.Г. – майстер в/н
№ з.п. Найменування заходів

та місяць проведення

Відповідальна особа прим.
Серпень
1 Обговорення  плану роботи комісії на наступний 2019 – 2020 навчальний рік Голова комісії Легануш В.І.
2 Внесення коректив до навчальних планів виробничого і теоретичного навчання з урахуванням специфіки підприємств міста Викладачі , майстри в/н
3 Розгляд та схвалення навчально-плануючої документації на І семестр 2019 – 2020 навчального року Голова комісії, викладачі , майстри в/н
4 Розгляд плани самоосвіти майстрів і викладачів членів методичної комісії Голова комісії,
Вересень
1 Розгляд питання «Організація роботи по комплексно – методичному забезпеченню уроків теоретичного та виробничого навчання» Голова комісії,
2 Заслуховування докладу  на тему:  «Електробезпека та пожежна безпека в закладах освіти» Дудник О.Г.
3 Організація роботи по підготовки до проведення тематичного тижня з професії «Електрозварник ручного зварювання» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
4 Розгляд та схвалення поточної навчально-плануючої документації Голова комісії, викладачі , майстри в/н
Жовтень
1 Заслуховування докладу на тему «Методика вивчення та впровадження педагогічного досвіду у професійну підготовку здобувачів освіти» Мушкін С.А.
2 Проведення тематичного тижня з професії «Електрозварник ручного зварювання» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
3 Організація роботи по підготовки до проведення тематичного тижня з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
4 Розгляд та схвалення поточної навчально-плануючої документації Голова комісії, викладачі , майстри в/н
Листопад
1 Заслуховування докладу на тему «Новітні технології зварювання та наплавлення на базовому підприємстві» Мартиненко С.В.
2 Проведення тематичного тижня з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
3 Обмін досвідом роботи, який дає позитивний результат у навчанні і вихованні здобувачів освіти Викладачі , майстри в/н
4 Розгляд та схвалення поточної навчально-плануючої документації Голова комісії, викладачі , майстри в/н
Грудень
1 Виступ з рефератом : «Електродугові способи зварювання » Легануш В.І.
2 Схвалення планів підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання на курсах і підприємствах міста на 20120 рік. Голова комісії, викладачі , майстри в/н
3 Затвердження завдань для проходження виробничої практики на підприємствах міста здобувачами освіти групи «Електрогазозварник» Голова комісії, майстри в/н
4 Розгляд та схвалення навчально-плануючої документації на ІІ семестр 2019 – 2020 навчального року Голова комісії, викладачі , майстри в/н
Січень
1 Аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти з професійної підготовки у І семестрі та завдання по її покращанню у ІІ семестрі Голова комісії, викладачі , майстри в/н
2 Затвердження тематики Державних кваліфікаційних робіт, пробних кваліфікаційних робіт групи «Електрогазозварник» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
3 Розгляд та схвалення білетів для поетапної атестації здобувачів освіти групи «Електрогазозварник» 2, 3 розряд Голова комісії
Лютий
1 Заслуховування докладу за темою « Вимоги до уроку виробничого навчання» Мартиненко С.В.
2 Розгляд і схвалення навчально – плануючої документації  з виробничого навчання та виробничої практики для 3 розряду для навчальної групи «Електрогазозварник» Голова комісії, майстри в/н
3 Розгляд та схвалення переліка кваліфікаційних робіт для поетапної атестації для 3 розряду для навчальної групи «Електрогазозварник» Голова комісії, майстри в/н
Березень
1 Заслуховування реферату на тему : «Проведення уроку з спеціальних дисциплін» Легануш В.І.
2 Організація роботи по підготовки до проведення конкурсу «Кращій по професії серед електрозварників ручного зварювання» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
3 Аналіз взаємо відвідувань виробничого навчання у групах 3/4,  9/10, Мушкин С.А.
Квітень
1 Організація роботи по підготовки до проведення конкурсу «Кращій по професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» Голова комісії, викладачі , майстри в/н
2 Проведення конкурсу «Кращій з професії «Електрозварник ручного зварювання» Викладачі , майстри в/н
3 Організація виконання дипломних робіт здобувачами освіти випускної групи Легануш В,І.
4 Розгляд і схвалення навчально – плануючої документації  з виробничого навчання та виробничої практики для 4 розряду для навчальної групи «Електрогазозварник» Голова комісії, майстри в/н
Травень
1 Заслуховування реферату на тему «Виникнення і розвиток зварювання». Мартиненко С.В.
2 Проведення конкурсу серед здобувачів освіти  «Кращій по професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» » Голова комісії, викладачі , майстри в/
Перевірка ходу виконання дипломних робіт здобувачами освіти випускної групи Легануш В.І.
Розгляд та схвалення переліка кваліфікаційних робіт для поетапної атестації для 4 розряду для навчальної групи «Електрогазозварник» Голова комісії, викладачі , майстри в/
Червень
1 Підведення підсумків захисту дипломних робіт здобувачами освіти групи «Електрогазозварник» Легануш В.І.
2 Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2019 – 2020 навчальний рік і складання плану роботи на 2020 – 2021 навчальний рік Голова комісії, викладачі , майстри в/н

План роботиметодичноїкомісіїхолодноїобробкиметалів

 Склад методичної комісії:

 Голова:                                 Пилипенко В.І – викладач спецдисциплін

Члени методичної комісії:

Стукалова Н.І. – майстер в/н

Пометун Л.Г. – викладач спецдисциплін

Філоненко  О.А. – викладач

Бінчуков О.О. –  майстер в/н

 Проблема, над якою працює методична комісія:

«Використання нових та вдосконалення традиційних форм і методів навчання і виховання для підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти».

Завдання, які стоять перед викладачами і майстрами методичної комісії:

 1. Упровадження в освітній процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 2. Систематичне інформування викладачів і майстрів про нові орієнтації щодо змісту і методики навчання;
 3. Спонукання і сприяння у викладачів і майстрів бажань і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації;
 4. Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певного фахового напряму;
 5. Активізація та всебічний розвиток здібностей викладачів і майстрів, формування в них зацікавленості сучасними технологіями.

 Вересень

 1. Розглянути план роботи методичної комісії холодної обробки металів.
 2. Розглянути плануючу документацію викладачів по предметам на рік:
 • тематичний план;
 • поурочнно-тематичний план;
 • структурно-логічні схеми з предмета;
 • план роботи кабінету;
 • робочі навчальні програми з предмету.
 • завдання для поетапної кваліфікаційної атестації.
 1. Розглянути плануючу документацію майстрів в/н з навчально-виробничих робіт на I семестр:
 • робочі навчальні програми з предмету;
 • тематичний план з виробничого навчання;
 • тематичне планування на кожний місяць;
 • тематичне оцінювання;
 • графік поетапної атестації;
 • перелік учбово-виробничих робіт;
 • перелік учбово-виробничих робіт на підприємствах;
 • структурно-тематичні схеми виробничого навчання;
 • графік тематичних атестацій виробничого навчання;
 • перелік пробних кваліфікаційних робіт.
 1. Затвердження завдань для ПКА для групи 5/6 ІІІ курсу «Оператор верстатів з ПК»

Жовтень

 1. Заслухати та схвалити плани доповідей, розглянути та схвалити методичні розробки відкритих уроків інженерно-педагогічних працівників на I-II семестри 2019-2020 навчального року.
 2. Провести обговорення методичноїдекади«Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість, належний результат.»
 3. Вивчення наказів, інструктивно – методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.

 Листопад

 1. Організувати круглий стіл по обговоренню «Головні принципи модульної системи навчання.»
 2. Розглянути розробку відкритого уроку майстра в/н Стукалової Н.І. на тему: « Розробка операційно – технологічної карти нарізування багатозахідної різьби різцем»

 Грудень

 1. Розглянути плануючу документацію майстрів в/н з навчально-виробничих робіт на IIсеместр:
 • теми дипломних робіт;
 • тематичний план з виробничих робіт;
 • тематичне планування на кожний місяць;
 • тематичне оцінювання;
 • перелік учбово-виробничих робіт;
 • структурно-тематичні схеми виробничого навчання;
 • графіки поетапної атестації;
 • графіки тематичних атестацій виробничого навчання;
 • перелік пробних кваліфікаційних робіт;

Січень

 1. Заслухати доповідь викладача Пилипенко В.І. на тему: «Методи самоорганізації навчання»
 2. Провести педагогічне читання: «Запровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання і виховання, сучасних інформаційно – комунікаційних технологій»

Лютий

 1. Провести брейн-ринг на тему: «Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей викладачів і майстрів в/н, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою».
 2. Заслухати доповідь майстра в/н Стукалової Н.І. на тему: «Технологія концентрованого навчання»

Березень

 1. Провести семінар педагогічної майстерності під девізом: «Вивчення і запровадження в практику навчання і виховання результатів науково – педагогічних досліджень, методичних рекомендацій».
 2. Заслухати доповідь майстра виробничого навчання Бінчукова О.О. на тему: «Роль майстра в/н при реалізації проектній технології на уроках виробничого навчання ».
 3. Провести тиждень холодної обробки металів.

Квітень

 1. Провести семінар з теми: «Активізацій та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів. Формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою».
 2. Розглянути розробку відкритого уроку викладача Пилипенко В.І. на тему: «Оброблення заготовок із циліндричними поверхнями інструментами з композитами різних марок ».
 3. Провести конкурс профмайстерності здобувачів освіти з професії «Токар. Оператор верстатів з ПК»

 Травень

 1. Провести диспут з теми: « Проектування і вивчення теорії й методики навчання і виховання, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методикою ».
 2. Розглянути доповідь майстра в/н Стукалової Н.І.« Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на уроках виробничого навчання »

Червень

 1. Провести майстер клас педагогічного досвіду з теми: «Технологія індивідуального навчання»
 2. Розглянути доповідь викладача Пилипенко В.І. на тему: «Мотивація і стимуляція в процесі навчання »
 3. Провести семінар з теми: «Способи активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти професійних закладів»

 

 

 

 

Склад методичної ради на 2018-2019 н.р.

 

 1. Пометун Людмила Григорівна – в.о. директора – голова методичної ради
 2. Бороденко Тамара Василівна – заст. директора з НВхР
 3. Єрмілова Тетяна Юріївна –методист-голова методичної ради
 4. Ткаченко Віра Дмитрівна – голова МК суспільно-гуманітарного циклу
 5. Дунаєвська Галина Вікторівна – голова МК природничо- математичного циклу
 6. Пімонова Наталя Вадимівна – голова МК класних керівників
 7. Пилипенко Володимир Іванович – голова МК холодної обробки металів
 8. Легануш Володимир Ілліч – голова МК гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін

 

Графік

засідань методичних комісій

 ДНЗ «Дружківський професійний ліцей»

з/п

Методична комісія Голова МК Час проведення засідань
1. МК суспільно-гуманітарного циклу Ткаченко В.Д. ІІІ вівторок місяця
2. МК природничо-математичного циклу Дунаєвська Г.В. І середа місяця
3. МК класних керівників Пімонова Н.В. ІІ среда місяця
4.  

МК холодної обробки металів та

Пилипенко В.І. ІV среда місяця
5.  

МК гарячої обробки металів та електротехнічних  дисциплін

Легануш В.І. ІІІ середа місяця

 

Склад МК природничо – математичного циклу

 Голова: Дунаєвська Галина Вікторівна викладач хімії та біології.

Члени методичної комісії:

Пімонова Н.В. – викладач фізики та астрономії;

Єрмілова Т.Ю. – викладач математики;

Гейко О.А. – викладач інформатики, математики

Моргунов В.А. – викладач географії

 Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії викладачів природно-математичного циклу

на 2018-2019 навчальний рік

         Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу планується подальше впровадження нових педагогічних і інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, покращення комплексно – методичного забезпечення уроків.

Ефективне застосування сучасних форм і методів навчання. Розробка дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій, робочих зошитів.

Підвищення педагогічної майстерності та професійної компетентності педагогічних працівників шляхом самоосвіти.

Активація роботи по оптимізації уроку за рахунок використання нових педагогічних технологій (метод проектів, проблемне навчання, тощо) у навчальному процесі.

Підвищення рівня компетентності та фахової майстерності учнів.

 

Склад МК суспільно – гуманітарного циклу

Голова:

Ткаченко Віра Дмитрівна, викладач української мови та літератури Члени методичної комісії:

Пушкіна М. І. – викладач історії

Помазунов В. М. – викладач фізичної культури

Колєватова О.А. – викладач англійської мови

Пилипенко  В. І. –  викладач предмета «Захист Вітчизни»

Завдання, які стоять перед викладачами гуманітарного циклу та суспільних дисциплін:

 1. Використання новітніх технологій у викладанні предметів.
 2. Професійна направленість.
 3. Удосконалення методики навчання.

Проблема, над якою працюють викладачі методичної комісії:

Використання нових та удосконалення традиційних форм, методів навчання і виховання для підвищення якості професійної підготовки учнів.

Ознайомлення та вивчення передового досвіду викладача математики Єрмілової Тетяни Юріївни: «Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів як одна із форм інтерактивних технологій навчання».

 

Склад МК класних керівників

Голова: Пімонова Н.В. – класний керівник гр. 7/8

Члени методичної комісії:

Пушкіна М.І.. – класний керівник гр. 5/6;

Гейко О.А. – класний керівник гр.  1/2  ;

Дунаєвська Г.В. – класний керівник гр. 3/4  ;

 Методичною проблемою, над якою працює МК класних керівників, є: формування умінь класних керівників творчо працювати з учнями, враховуючи їх інтереси та застосовуючи інтерактивні технології.

Завдання, які стоять перед викладачами методичної комісії класних керівників:

 • впровадження концепції національно – патріотичного виховання;
 • підвищити рівень фахової майстерності класних керівників;
 • подолати й попередити виникнення труднощів у виховній роботі;
 • опанувати педагогічними працівниками нових форм і методів виховної роботи та їх практичне застосування;
 • вивчати та узагальнювати передовий досвід класних керівників;
 • тісно взаємодіяти з батьками з метою безперервного та систематичного формування навиків поведінки;
 • створити систему виховної роботи, спрямованої на створення в ліцеї сприятливих умов для розвитку, саморозвитку й розкриття особистості учнів;
 • створити відповідні умови для формування та розвитку високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті на основі обраного профілю роботи;
 • посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень;приділяти особливу увагу роботі з обдарованими дітьми, створити оптимальні умови для їхнього розвитку та самореалізації.

 

Склад МК холодної обробки металів

Голова: Пилипенко В.І – викладач спеціальних дисциплін

Члени методичної комісії:

 Стукалова Н.І. – майстер в/н;

Пометун Л.Г. – викладач спецдисциплін;

Гейко О.А. – викладач інформаційних технологій;

Бінчуков О.О. – майстер в/н;

Наталюткіна І.А. – майстер в/н

Проблема, над якою працює методична комісія:

Розвиток творчих здібностей учнів в практичній діяльності

 Завдання, які стоять перед викладачами і майстрами методичної комісії:

 • упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • систематичне інформування викладачів і майстрів про нові орієнтації щодо змісту і методики навчання;
 • спонукання і сприяння у викладачів і майстрів бажань і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певного фахового напряму;
 • активізація та всебічний розвиток здібностей викладачів і майстрів, формування в них зацікавленості сучасними технологіями

 

Склад МК гарячої обробки металів та електротехнічних дисциплін

Голова комісії:

Легануш В.І. ­- викладач спеціальних дисциплін

Члени комісії:

 Пімонова Н.В. – викладач фізики, електротехніки

Бойко О.М. – майстер в/н

Мартиненко С.В. – майстер в/н

Мушкін С.А. – майстер в/н.

Методична проблема, над якою працює методична комісія гарячої обробки металів:

«Оптимізація навчального процесу на уроках теоретичного і виробничого навчання».