Дзвоніть (06267) 4-27-71

Музей “Джерело”


Свідоцтво про реєстрацію

На базі Державного навчального закладу «Дружківський професійний ліцей», з квітня 2010 р. працює музей «Джерело». Метою створення музею стало:  збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури та прилучення учнів ліцею до надбань національної і світової історико-культурної спадщини; вдосконалення роботи з патріотичного виховання; формування національної свідомості і самосвідомості учнів; виховання духовної культури учнів;  створення умов для вільного вибору світоглядної позиції; усвідомлення спадкоємності поколінь, виховання любові до Батьківщини.

Основні завдання які ми ставили перед собою:

залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого України;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позаурочної  роботи;

надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю;

проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

Наші працівники та учні  постійно  проводять дослідницьку роботу, систематично поповнюють  фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовуючи   інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству, здійснюється  облік музейних предметів, забезпечується  їх збереження, створюються та поповнюються  стаціонарні експозиції та виставки.

Музей при закладі освіти – це один із важливих засобів удосконалення всього навчально-виховного процесу комплексного виховання учнів,

розширення їх кругозору, розвитку пізнавальних інтересів і здібностей.

Музей допомагає встановленню міжпредметних зв’язків між навчальною і позаурочною  роботою. Як стверджує К.Ф.Строєв, «здійснення краєзнавчого принципу в навчально-виховній роботі можливо лише при умові систематичного нагромадження в закладі місцевого пошукового-краєзнавчого матеріалу. Цей матеріал поступово збирається в краєзнавчому куточку, який по мірі накопичення матеріалів може перерости в краєзнавчий музей».

Незаперечна роль музею у формуванні в учнівської молоді громадянського світогляду, усвідомлення взаємозв’язку поколінь, виховання любові до праці, рідної землі, мови, культури, моралі, вивчення та пропаганди пам’яток історії, культури і природи рідного краю, поваги до людей праці. Матеріали та пам’ятки історії, культури та природи, зібрані дітьми під час експедицій, походів, зустрічей з цікавими людьми, стають основою для створення експозицій музею. Музей не повинен являти собою лише зібрання матеріалів, мертву виставку фотографій і документів. Це жива, дійова сила. Пошуки учні ведуть під девізом: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» Матеріали, зібрані під час таких пошуків, стають важливим джерелом нових знань з історії батьківщини та нашого краю, ефективним засобом виховання підростаючого покоління. Саме ці засади передбачає Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України. (Інформаційний збірник № 18, 1997 рік, вересень), де визначено музей як одну з форм роботи, спрямованої на розвиток творчої самодіяльності, громадської активності учнів, що реалізується в процесі збирання, вивчення, обробки, збереження, оформлення та пропаганди матеріалів – першоджерел історії природи і суспільства, що мають виховну та навчально-пізнавальну цінність.

План роботи музею